Cilvēks, kurš nācis, lai virzītu mūs augšup

Visa kabalas zinātne nonākusi pie mums no Zoar Grāmatas un ARI darbiem. Taču, ja ne Bāls Sulams, mēs nespētu to apgūt. Zoar grāmata pilna ar alegorijām, stāstiem, kas saprotami tikai cilvēkam, kurš atrodas tajā pašā garīgajā pakāpē, un spēj atšifrēt šos mājienus.

Kas attiecas uz ARI, tad viņš pats neko nerakstīja – viņš tikai runāja. Visus ARI darbus sarakstīja viņa skolnieks, Haims Vitals, un viss šis daudzo sējumu rakstu krājums balstīts uz to, ko ARI sacīja pusotra gada laikā. Tādu īsu laika posmu pastāvēja viņa grupa, kuru viņš apmācīja, un pēc tam nomira.

Šis materiāls dažādos ceļos nonāca pie dažādiem cilvēkiem, kuri apkopoja to grāmatās. Viena pierakstu daļa glabājās kādā slepenā vietā, cita tika apglabāta Haima Vitala kapā un to izņēma vēlāk, atverot kapu. Trešā daļa tika nodota mantojumā un izgāja caur daudzu cilvēku rokām, un kas zina, ko viņi ar to izdarīja.

Taču ARI runāja par visu sistēmu kopumā, un ja cilvēkam nav pilna materiāla, un viņš nespēj to labi izprast, tad viņš nevar to pareizi organizēt. Tāpēc kaut gan šos pierakstus savāca kopā arī kabalisti, taču daudzi materiāli pietrūka, un netika ievērota pareizā secība.

Tādējādi Bāls Sulams pievienoja ARI darbiem savu komentāru, lai mēs varētu sekot tādai dabiskai plūsmai, no vieglākā uz daudz sarežģītāko un, mācoties pareizā formā, spētu saprast ARI rakstīto.

Bez tā mēs neko nevarētu saprast. Turklāt kabalas zinatnē tas ir ļoti bīstami, ja tu nesaproti, par ko iet runa, tu vari izdomāt sev visu, kas ienāk prātā.

Tādēļ mums jāsaprot, kādu lielu darbu veica Bāls Sulams, bez kura mēs neko nesasniegtu. Dažreiz man jautā: ir tik daudz citu kabalistu – kāpēc mēs nestudējam viņu darbus? Taču nav vairs pie kā mācīties, jo viņi visi rakstīja savā augstajā pakāpē – tādi kā AGRA, Ramhals. Mācīties pēc šiem darbiem neiespējams, jo viņi to neatšifrēja parastiem cilvēkiem, tādiem kā mēs, lai to varētu saprast un izmantot, realizēt uz sevi.

No nodarbības pēc raksta „Apkopojošais ievads (Pentateihs kolelet)”

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: