Izbēgt no katastrofas

Bijušā Eiroparlamenta deputāta Džuljeto Kjeza viedoklis: Tuvākajā laikā pasaulei draud karš par resursiem. Lai izbēgtu no katastrofām, nepieciešams radikāli mainīt patērētājsabiedrības uzvedības ētiku. Pēdējo trīs gadsimtu vēsture tuvojas noslēgumam. Attīstība nav iespējama slēgtas resursu sistēmas iekšienē – pasaule ir sasniegusi attīstības robežas. Visi planētas resursi ir gandrīz jau izsmelti. Globālā, enerģētiskā krīze, atkritumus nav iespējams pārstrādāt. Mēs esam izmainījuši pašas dabas kursu.

Iepriekšējā demokrātija mirst. Eiropā puse iedzīvotāju nepiedalās vēlēšanās.

Sabiedrības iniciatīvai jānāk no zemākajiem slāņiem. Dzīvei jārit zem pašierobežošanas karoga – mainīt sevi un savu dzīvesveidu.

Nepieciešama kultūras, organizatoriska rakstura, politiska revolūcija, vajag samazināt enerģijas patēriņu. Šodien reklāma un izklaides veido cilvēku. Vispirms nepieciešams nacionalizēt plašsaziņas līdzekļus un audzināt jaunu domāšanu ar televīzijas palīdzību, jo šodien jaunu cilvēku domāšanu veido televīzija. Nepieciešams nacionalizēt bankas, kas emitē naudu, citādi mēs zaudējam kontroli pār naudu…

Mans viedoklis: Šīm problēmām cilvēkiem mūsu pasaulē nav risinājuma. Egoisms neļaus. Aizsāks karus. Plašs krīzes skaidrojums, bet izeja no tās – tikai vienotībā. Izklausās vēl nepiepildāmāk, bet, tiecoties pēc vienotības, piedalās augstākais dabas spēks. Ja mēs tiecamies, tad šis spēks šo tiekšanos īsteno. Vēlaties pamēģināt? – pretējā gadījumā „kaulainā ar izkapti”…

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: