Kabalisti – par mīlestību pret tuvāko un mīlestību pret Radītāju, 2.d.

Piezīmes iekavās – manas.

Mīlestība pret tuvāko – līdzeklis mīlestības sasniegšanai pret Radītāju

Cilvēks egoisma labošanu sāk ar nolūku „sevis dēļ”. Pēc tam, labojošās gaismas iedarbībā, iegūst nolūku „Radītāja dēļ”. Pieliekot pūles, lai sasniegtu atdevi un mīlestību pret tuvāko, tiek sasniegta atdeve un mīlestība pret Radītāju, jo nav starpības starp tuvāko un Radītāju, jo viss, kas atrodas ārpus cilvēka vēlmēm, ārpus personīgā labuma gūšanas, tiek sajusts it kā neesošs.

Bāls Sulams. Mīlestība pret Radītāju un radījumiem

Atdodošais Radītājam sajūt tādu pašu iedvesmu kā atdodošais tuvākajam, jo abos gadījumos izpilda atdevi, bez aprēķina saņemt vismaz kaut kādu atalgojumu. Tādējādi atdeves darbībā savienojas mīlestība pret Radītāju un mīlestība pret tuvāko, kļūstot par vienu veselumu.

Bāls Sulams. Galvojums, 22. p.

Cilvēka labošanā ir divi posmi: cilvēka un biedra attiecību labošanā viņš iegūst iemaņas, kā labot savas attiecības ar Radītāju.

Bāls Sulams. Viens bauslis

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: