Kabalisti – par mīlestību pret tuvāko un mīlestību pret Radītāju, 1.d.

Piezīmes iekavās – manas.

Mīlestība pret tuvāko – līdzeklis mīlestības sasniegšanai pret Radītāju

Caur pirmo posmu – mīlestības sasniegšanu pret biedriem, mēs spēsim sasniegt mīlestību pret Radītāju.

Rabašs. Šlavei Sulam. 1987. g., 10. raksts „Cik liels ir mēlnesības smagums, un pret ko tā vērsta”.

Attieksme pret biedriem svarīgāka par attieksmi pret Radītāju, jo atdeve biedriem noved pie atdeves Radītājam.

Bāls Sulams. Priekšvārds Zoar Grāmatai, 19. p.

Mums dots apgūt mīlestības būtību pret Radītāju balstoties uz mīlestību pret biedriem, jo mīlestības īpašības pret tuvāko ieliktas sākotnēji cilvēkā, lai sasniegtu mīlestību pret Radītāju.

Bāls Sulams. TES priekšvārds, 69. p.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: