Radītāja brāļi

Zoar Grāmata. Nodaļa „Mišpatim” (Mishpatim), 511. p.: Radītājs sacīja: „Esiet Man svētuma tauta” – un tādēļ Israēls izpelnījās tikt dēvēts par Radītāja „brāļiem”, kā sacīts: „Lai dzimst brāļi un Mani tuvākie”.

Lasot Zoar, mēs cenšamies visu izskaidrot kā notiekošo cilvēka iekšienē, kurš cenšas savienoties ar tuvāko cilvēku apkārtni, un savā saiknē ar to rast atdeves īpašību.

Tikai ar nosacījumu, ka viņš vēlas ar savas apkārtējās vides palīdzību atklāt atdeves īpašību, kas no viņa virzīta attieksmē pret citiem, – tas īstenosies un tiks dēvēts par Radītāja tēlu, kuru cilvēks atklāj.

Tad šis cilvēks tiek dēvēts „Israēls”, bet atdeves īpašība, kas viņam atklājusies, kas virzīta no viņa  attieksmē pret citiem, dēvēta par „Radītāju” – tēlu, kurš veidojas starp viņu un tuvāko („Radītājs”/ „Bo – re” nozīmē „Atnāc un Ieraugi”).

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: