Kabalisti – par pieeju Kabalas zinātnes apgūšanā, 3. d.

Piezīmes iekavās – manas.

Sagatavošanās svarīgums mācību procesam

Studējošais apņemas pirms mācību uzsākšanas nostiprināties ticībā Radītājam, un Viņa vadība ir kā atalgojums un sods. Savas pūles lai virza Toras (savas labošanās) baušļu labā. Ar to sasniegs Torā apslēptās gaismas iedarbību un viņa ticība (tādā labošanās darbībā) vairosies.

Viņa sirds būs gatava no “lo lišma” (sevis dēļ) nodarbībām nonākt līdz “lišma” (atdeves/ Radītāja dēļ) nodarbībām. Pat ja vēl nav sasniedzis ticību (atdeves īpašību), ir pārliecība sasniegt to ar Toras studijām. Turklāt, lai sasniegtu ticību (atdevi), virzīs sirdi un prātu tikai ar Toras palīdzību – tad nav dižāka baušļa par šo.

Bāls Sulams. TES priekšvārds, 17. p.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: