Monthly Archives: maijs 2011

Vai bērnam pastāv saikne ar Radītāju?

Vispasaules kongress „We!”, Ņūdžersija, 7. nodarbība

Jautājums: Vai bērni dzimst ar punktu sirdī, piepildītu ar mīlestību bez nosacījumiem?

Atbilde: Nē. Neviens cilvēks nedzimst ar punktu sirdī, ar pilnīgu mīlestību pret tuvāko. Gluži otrādi, viņš dzimst ar sabojātu punktu sirdī. Tieši šis melnais punkts arī tiek dēvēts par „punktu sirdī”. Viņam tas ir jāattīsta, jāpaplašina, jāizlabo, jāpiepilda savienojoties ar citiem.

Ir bērni, kuri jau dzimst ar punktu sirdī, un ir arī tie, kuros šajā zemes iemiesojumā tas vēl nav „parādījies”, tas ir, iekšējā jautājuma sajūta par dzīves jēgu. (vairāk…)

Visu pārējo atstāj Radītājam

Vispasaules kongress „We!”, Ņūdžersija, 7.nodarbība

Jautājums: Ja iesāksies 3. pasaules karš, vai tiks kaut kādā veidā aizsargāti tie cilvēki, kuri izvēlējās garīgo ceļu? Vai visi vienādā pakāpē pārdzīvos triecienus, kurus mums nesīs Daba?

Tā kā „bez maizes nav Toras”, kā mēs varam būt pārliecināti, ka stāvoklī, kurš radies tiem, kas sekos mūsu ceļam, būs viss nepieciešamais dzīvei, lai turpinātu kabalas zinātnes izplatīšanu? (vairāk…)

Atļauja gaismas piegādei

Lai izplatītu kabalas zināšanas, kabalistiem ir jāsaņem „atļauja no augšienes”. Mēs nezinām, kas tas ir, un kā tieši to var saņemt. Iesniedz pieprasījumu un gaida rezolūciju? Ņem izziņu reģistratūrā?

Īstenībā ir noteikts dvēseļu veids, kuras spējīgas novadīt augstāko gaismu līdz zemākajiem. Būtībā „atļauja no augšas” – tas ir tādu dvēseļu nosaukums.
Taču citas dvēseles uz to nav spējīgas. Kaut gan tās daudz zina, tomēr tām kā mēdz teikt, nedrīkst „vērt vaļā muti” – atklāt savu gudrību. (vairāk…)

Augstākās gaismas atspulgā

Jautājums: Ja Radītājs ir nemainīgs, tad kāpēc katrs no mums sajūt Viņu citādi?

Atbilde: Katrs no mums dažādi sajūt Radītāju, atbilstoši savas dvēseles attīstības mēram, saskaņā ar savām vēlmēm un īpašībām. Jo pašu Radītāju sajust nav iespējams. Es nekad nejūtu Viņu, bet gan sajūtu sevi attiecībā pret tā saucamo „vienkāršo augstāko gaismu”.  Attiecībā pret vienkāršo augstāko gaismu es atklāju sevi. (vairāk…)

Ne graša pie dvēseles

Jautājums: Uz ko mums balstīties savā virzībā uz priekšu, kad jau ir skaidrs, ka lieta nav zināšanās?

Atbilde: Tikai uz vidi. Zināšanām nav vērtības, esmu gatavs aizmirst visu. Kā vēsta Talmuds, cilvēki lūdzās par to, lai aizmirstu to, ko jau iemācījušies. Es gribu sākt no tīras lapas kā zīdainis, kad man nav pat graša pie dvēseles. (vairāk…)

Amuletu vara

Jautājums: Vai var gadīties tā, ka cilvēks, kurš nonācis pie kabalas, vilks sev līdzi arī savus iepriekšējos mistiskos priekšstatus un amuletus?

Atbilde: Iesācējiem ir periodi, kad viņi tic materiālās pasaules priekšmetu un kaut kādu īpašu darbību spēkam. Mēs visi esam saistīti kopīgajā sistēmā, un tāpēc katrā sēž šis vīruss. Jautājums ir tajā, vai cilvēks ir spējīgs stāvēt pretī tam, un palikt neatkarīgs savas dvēseles punktā-dīglī. Pakāpeniski viņš tiek vaļā no mistikas, kaut gan ceļā visādi var gadīties.

Mēs esam kā mazi bērni, kurus valdzina vienkāršas rotaļlietas. Pieķeroties kaut kam savā dzīvē, mēs iegūstam pārliecību, mūs mierina ierastais rituāls, mūs valdzina „pārdabiskas” iespējas. Tas viss ir psiholoģija. (vairāk…)

Kabalisti – par Toru un Baušļiem, 43. d.

Piezīmes iekavās – manas.

Tikai gaisma, kas iekļauta Torā, atgriež cilvēku pie Avota

Viedie sacījuši: Es radīju ļaunuma sākotni, un Es radīju Toru – piedevu” (Bava Batra 16).

Attiecībā uz jautājumu par piedevu viedie sacīja: Varat Mani atstāt, galvenais ievērojiet Manu Toru, jo Tās gaisma atgriež pie Avota (Jeruzalemes Talmuds, Hagiga Traktāts, 1:7)”. Tātad Torā ir līdzeklis, kas atgriež cilvēku pie Avota, tiek domāts tas ļaunums, kas atrodas cilvēkā, tas ir, vēlme saņemt kļūst par atdodošo.

Rabašs. Dargot Sulam. 267. raksts.


Mēs redzam, ka galvenais pasauļu un dvēseļu radīšanā bija nolūks izlabot visu – uz nolūku atdeves dēļ, kas dēvēts par saplūsmi un īpašību līdzību. Turklāt par Toru Radītājs sacīja: Es radīju ļaunuma sākotni un radīju Toru – piedevu”. Tas ir, pēc tam, kad cilvēks saņēma Toru kā piedevu” (zāles), ļaunuma sākotne (egoisms) tiks izlabota uz atdevi, kā sacīts: nākotnē nāves eņģelis (egoisms) kļūs par svēto eņģeli (mīlestību).

Rabašs. Šlavei Sulam. 1988. g., 12. raksts „Ko nozīmē Tora un darbs Radītāja ceļā”.

Avots krievu valodā

Kabalisti – par Toru un Baušļiem, 44. d.

Piezīmes iekavās – manas.

Radītāja darbinieki  dara Toru par sausu

Pastāv uzskats, ka Toras būtība ir darbībās, un šim nolūkam pietiekams iemācīties tikai Toras atklāto daļu. Taču viedie sacījuši: „Kāda Radītājam daļa par to, ar kādu paņēmienu tiek nokauts dzīvnieks – no pakauša vai no rīkles? Jo baušļi doti tikai radījumu izlabošanai”.

Taču, ja rīcības nepauž sagatavošanos egoisma izlabošanai, tad it kā neizdarīja neko ar visiem saviem baušļiem visas dzīves garumā. Jo „Bauslis bez nolūka nedzīvs, tāpat kā ķermenis bez dvēseles”.

Bāls Sulams. Kabalas zinātne un tās būtība.

Tumsas un nezināšanas cēlonis mūsu paaudzē ir tajā apstāklī, ka pat tie, kas strādā Radītāja labā, attālinājušies no Kabalas zinātnes un tāpēc visa paaudze kļūdās viņu vainas dēļ.

Bāls Sulams. Priekšvārds Zoar Grāmatai. 57. p.

Tie kas aprobežojas ar ieražām, nevēlas izprast Kabalas zinātni un baušļu jēgu, dara Toru par sausu, izsauc pasaulē badu, nabadzību, cietsirdību, pazemojumus, slepkavības un laupīšanas.

Bāls Sulams. Priekšvārds Zoar Grāmatai. 70. p.

Avots krievu valodā

Kabalisti – par Toru un Baušļiem, 42. d.

Piezīmes iekavās – manas.

Tikai gaisma, kas iekļauta Torā, atgriež cilvēku pie Avota

Tāpēc, ka nespēj iziet no egoistiskās vēlmes, viņam dzimst vajadzība pēc Radītāja palīdzības. Turklāt Radītāja palīdzība iekļauta Viņa Torā, jo gaisma, kas iekļauta Tajā, atgriež pie Avota, kas nozīmē atdodošo vēlmju iegūšana.

Rabašs. Šlavei Sulam. 1988. g., 16. raksts „Kas ir tas pamats, uz kura izveidots garīgums”.


Viedie sacījuši: Sacīja Radītājs: „Es radīju ļaunuma sākotni, un Es radīju Toru – piedevu tai (tās izlabošanai)”. Tas ir, Tora un baušļi sagatavo (izlabo) ļaunuma sākotni, lai tai rastos garša, jo ļaunuma sākotne tiek dēvēta par vēlmi saņemt.

Taču kad tā virzīta tikai uz sevi, tai nav garšas. Tāpēc ka pār to valda samazinājums, un paliek tukša telpa. Tajā pašā laikā ar Toras un baušļu palīdzību tā nonāk līdz nolūkam atdeves dēļ, tad šī vēlme, kura dēvēta par vēlmi saņemt, saņem visu labestību un baudu.

Rabašs. Dargot Sulam. 577. raksts „Mērķa jautājums”

Avots krievu valodā

Kabalisti – par Toru un Baušļiem, 41. d.

Piezīmes iekavās – manas.

Tikai gaisma, kas iekļauta Torā, atgriež cilvēku pie Avota

Galvenais mums uzliktā (garīgā) darba (ar sevi) mērķis – sasniegt mērķi, dēļ kura radīta pasaule – (dot Radītājam iespēju) sniegt baudu radījumiem. Tāpēc mums sevi jāsagatavo atdodošo vēlmju iegūšanai (vēlme ar nolūku atdot), kas arī ir labošanās, lai Radītāja dāvana būtu absolūta, lai mēs nejustu kaunu baudas saņemšanas laikā.

Kā līdzeklis šim nolūkam – mums dota Tora un baušļi, lai iegūtu šīs vēlmes, kā sacījuši viedie (Kidušin 30): Sacīja Radītājs: „Es radīju ļaunuma sākotni, un Es radīju Toru – piedevu tai (tā izlabošanai), ar kuras palīdzību tā zaudēs visas mīlestības dzirkstis pret sevi, un izpelnīsies, lai visas tās vēlmes tiktu virzītas tikai uz to, lai sniegtu baudu Radītājam”.

Rabašs. Šlavei Sulam. 1987. g., 10. raksts „Cik smaga ir mēlnesība un pret ko tā vērsta”.

Avots krievu valodā