„Lai visu pārklāj mīlestība”

Grupa – tā ir vieta, kur atklājas Radītājs. Viņš taču vēlas mums atklāties un, ja Ego vēlme nepiepildās, tad to sauc par „Šhinas ciešanām”. Taču Radītājs nepastāv bez radījuma, bet radījums – tas ir tas, ko mēs radām ar savu savstarpējo saikni. Acilut pasaules Malhut – tas ir tikai punkts. Tas atkal atgriežas savā sākuma stāvoklī katru dienu, kā teikts:„Malhut katru dienu no jauna kļūst šķīsta”.

Lai izaugtu, tai sevī jāietver visas „Israēla” (tieksme pēc Radītāja) dvēseles, un tas viss ir atkarīgs tikai no manām pūlēm (attiecībā pret mani)! Vai arī atbilstoši tavām pūlēm – attiecībā pret tevi, vai no viņa pūlēm un tā tālāk! Līdz ikviens atklās to kā „Visu Israēla dvēseļu sanākšanu kopā” (Kneset Israel), kas iekļauj sevī visas dvēseles.

Ja es to redzu tik izlabotu, tātad esmu pacēlis tajā visas savas sadalītās BEA pasauļu vēlmes un esmu sevi pievienojis Malhut. Tieši tāpat Tu veic savu daļu, savukārt viņš – savu. Ja es izpildu savu daļu, tad Malhut man atklājas kā Šhina, es esmu nodevis tur visas savas sašķeltās vēlmes (rešimot) un vēlos, lai šī vieta kļūtu par Radītāja atklāšanas vietu, atdeves vietu.

No nodarbības pēc grāmatas „Šamati”

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed