Amuletu vara

Jautājums: Vai var gadīties tā, ka cilvēks, kurš nonācis pie kabalas, vilks sev līdzi arī savus iepriekšējos mistiskos priekšstatus un amuletus?

Atbilde: Iesācējiem ir periodi, kad viņi tic materiālās pasaules priekšmetu un kaut kādu īpašu darbību spēkam. Mēs visi esam saistīti kopīgajā sistēmā, un tāpēc katrā sēž šis vīruss. Jautājums ir tajā, vai cilvēks ir spējīgs stāvēt pretī tam, un palikt neatkarīgs savas dvēseles punktā-dīglī. Pakāpeniski viņš tiek vaļā no mistikas, kaut gan ceļā visādi var gadīties.

Mēs esam kā mazi bērni, kurus valdzina vienkāršas rotaļlietas. Pieķeroties kaut kam savā dzīvē, mēs iegūstam pārliecību, mūs mierina ierastais rituāls, mūs valdzina „pārdabiskas” iespējas. Tas viss ir psiholoģija.

Jautājums: Kā atpazīt sevī amuletu varu?

Atbilde: Vai ir kaut kas tavā dzīvē, kam tu piešķir īpašu nozīmi, it kā tas ir kaut kas lielāks, nekā materiāls priekšmets? Protams, vecā ģimenes fotogrāfija var būt tev ļoti dārga, tāpēc ka uz tās attēloti cilvēki, kurus tu mīli. Taču vai tu neliec kaut ko augstāk par šo pasaules matēriju? Vai tu neizjūti īpašas sajūtas, pieņemsim, pret sava skolotāja halātu? Vai tev neliekas, ka to uzmetot sev virsū, tu pacelies augšup garīgajā pasaulē?

Nevienā materiālajā priekšmetā, nevienā materiālajā darbībā nedrīkst saskatīt jebko garīgu. Jo tādā veidā tu pielūdz elkus. Par amuletu var būt jebkura lieta, kas neattiecas uz iekšējo nolūku, kas tiecas uz grupas vienotību, uz „vietas” izveidošanu Radītāja atklāšanai.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: