Kabalisti – par Toru un Baušļiem, 44. d.

Piezīmes iekavās – manas.

Radītāja darbinieki  dara Toru par sausu

Pastāv uzskats, ka Toras būtība ir darbībās, un šim nolūkam pietiekams iemācīties tikai Toras atklāto daļu. Taču viedie sacījuši: „Kāda Radītājam daļa par to, ar kādu paņēmienu tiek nokauts dzīvnieks – no pakauša vai no rīkles? Jo baušļi doti tikai radījumu izlabošanai”.

Taču, ja rīcības nepauž sagatavošanos egoisma izlabošanai, tad it kā neizdarīja neko ar visiem saviem baušļiem visas dzīves garumā. Jo „Bauslis bez nolūka nedzīvs, tāpat kā ķermenis bez dvēseles”.

Bāls Sulams. Kabalas zinātne un tās būtība.

Tumsas un nezināšanas cēlonis mūsu paaudzē ir tajā apstāklī, ka pat tie, kas strādā Radītāja labā, attālinājušies no Kabalas zinātnes un tāpēc visa paaudze kļūdās viņu vainas dēļ.

Bāls Sulams. Priekšvārds Zoar Grāmatai. 57. p.

Tie kas aprobežojas ar ieražām, nevēlas izprast Kabalas zinātni un baušļu jēgu, dara Toru par sausu, izsauc pasaulē badu, nabadzību, cietsirdību, pazemojumus, slepkavības un laupīšanas.

Bāls Sulams. Priekšvārds Zoar Grāmatai. 70. p.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed