Kabalisti – par Toru un Baušļiem, 41. d.

Piezīmes iekavās – manas.

Tikai gaisma, kas iekļauta Torā, atgriež cilvēku pie Avota

Galvenais mums uzliktā (garīgā) darba (ar sevi) mērķis – sasniegt mērķi, dēļ kura radīta pasaule – (dot Radītājam iespēju) sniegt baudu radījumiem. Tāpēc mums sevi jāsagatavo atdodošo vēlmju iegūšanai (vēlme ar nolūku atdot), kas arī ir labošanās, lai Radītāja dāvana būtu absolūta, lai mēs nejustu kaunu baudas saņemšanas laikā.

Kā līdzeklis šim nolūkam – mums dota Tora un baušļi, lai iegūtu šīs vēlmes, kā sacījuši viedie (Kidušin 30): Sacīja Radītājs: „Es radīju ļaunuma sākotni, un Es radīju Toru – piedevu tai (tā izlabošanai), ar kuras palīdzību tā zaudēs visas mīlestības dzirkstis pret sevi, un izpelnīsies, lai visas tās vēlmes tiktu virzītas tikai uz to, lai sniegtu baudu Radītājam”.

Rabašs. Šlavei Sulam. 1987. g., 10. raksts „Cik smaga ir mēlnesība un pret ko tā vērsta”.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: