„Neaprociet zemē” pūles…

Zoar Grāmata. Nodaļa „Bo”, 196. p.: Ēģiptieši atnāk un redz kaulus, kurus suņi stiepj no vietas uz vietu un tos salauž. Viņi raka tos zemē, lai suņi tos neatrastu. Tas – pati lielākā elku pielūgsmes izskaušana, – kad aprok savu dievu kaulus zemes pīšļos.

Jautājums: Kas tiek domāts ar vārdiem „ēģiptieši aprok savu dievu kaulus zemes pīšļos”?

Atbilde: Visbiežāk cilvēks vēlas „apglabāt” visas savas pūles, kas pēc viņa ieskatiem ir neveiksmīgas, aizmirst par tām. Taču mums, tieši otrādi, jāpretojas šai neveiksmei: „Ļaunums pār mani ņēma virsroku, es ar to netiku galā un cietu neveiksmi. Pareizi! Taču patreiz, uz šī ļaunuma pamata, es no jauna daru labus darbus”.

Ja es zinu, ka neko neaproku no savām pūlēm, tad izpelnos grupas un Radītāja atbalstu, lai turpinātu. Pretējā gadījumā es no jauna atgriežos nulles variantā, un tikai no bezizejas, neko labu neredzot mūsu pasaulē, dodu priekšroku palikt grupā. Proti, kas mūs virza? Kādā līmenī cilvēks veic aprēķinu? – Pastāvīgi šīs pasaules līmenī. Tāpēc viņš nevirzās uz priekšu.

Tajā pašā laikā aprēķins vienmēr jāveic balstoties uz aizvien pieaugošo ļaunumu. Pretēji tam, ka esmu cietis neveiksmi, un redzu sava ego visus indīgos izgarojumus, visu savu ļaunumu, es turpinu virzīties uz priekšu. Taču kā es varu turpināt?… – Tad man rodas nepieciešamība pēc grupas, pēc tās atbalsta, pēc Radītāja, lai Viņš dotu man spēkus.

Tā katru reizi cilvēks virzās uz priekšu. Citādi viņš pastāvīgi paliek uz vietas, it kā tikai tagad būtu nonācis lejup Ēģiptē.

Mums jātiecas sajust visus šos iekšējos stāvokļus, īpašības un vēlmes. Pēc savas pieredzes zinu: nav iespējams iziet no Ēģiptes, ja šos stāvokļus neatšķirt, tajos neatrasties, tie jāpārdzīvo uz sevis.

Šim nolūkam nav nepieciešams būt par gudrinieku, vajag tikai tiekties uz savienošanos ar citiem, uz savstarpējo atdevi, atbalstu, galvojumu – uz visām šīm vienotības pazīmēm. Par labu šīm pūlēm mēs iegūsim pareizos iekšējos nosacījumus.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: