Kā uzcelt Templi

Zoar Grāmata. Nodaļa “Mišpatim” (Mishpatim), 264. p.: …Tomēr visi Radītāja darbi – tie nav cilvēku darbi. Cilvēki, kad uzceļ Templi lejā, sākumā būvē pilsētas sienu, lai sevi aizsargātu, bet pēc tam sākas Tempļa būvniecība. Turpretim Radītājs sākumā būvē Templi, bet beigās, pēc tam, kad Viņš to nolaiž lejup no debesīm un novieto savā vietā, tad tiek būvēta Jeruzalemes siena.

Jautājums: Kāda starpība starp sienas uzcelšanu un Tempļa būvniecību – garīgajā darbā?

Atbilde: Mūsu darbs paredz, ka lielas vēlmes baudīt iekšienē, kas mums atklājas, mēs nosakām kādu jomu, kurā varam saplūst tikai ar šīm domām un vēlmēm atdeves dēļ, samērot tās ar tuvākajiem – biedriem, grupu, ar Radītāju. Turklāt visu pārējo mūsu vēlmes daļu mēs neesam spējīgi izmantot atdeves dēļ.

Tādēļ mūsu vēlme dalās vairums daļās, iekļaujot “akmens sirdi”.

Tādējādi vispirms mēs būvējam robežas, ekrānus, bet pēc tam, ar ekrānu palīdzību, kad jau visu redzam, kā pareizi rīkoties, mēs sākam saplūsmi/ zivug un ceļam parcufu.

Parcufa iekšējās daļas uzcelšana, no pe līdz taburam, tiek dēvēta par Tempļa būvniecību (ivritā “Templis” nozīmē “Svētuma Māja”). Parcufa Roš/ galva tiek izmantota plānošanai – tā dēvētais “Becalela darbs”. Turklāt parcufa Sof/ nobeigums pagaidām nedarbojas pareizi.

Taču būtībā ar šo parcufa daļu palīdzību, kas kalpo par robežām, tāpat tiek būvēts Templis, jo mēs varam kaut ko uzbūvēt tikai no tā pretstata. Labestība un ļaunums, gaisma un tumsa – tikai uz pretstatu salīdzinājuma pamata mēs veidojam kaut kādas robežas un būvējam celtni.

Tajā pašā laikā Radītājs celtniecību īsteno citādi – ne uz ierobežojumu un aprēķinu rēķina – cik ir un cik pietrūkst. Gluži otrādi, augstākā gaisma vēlmes iekšienē būvē svētumu/ atdevi/ Templi pašu par sevi, bet atlikusī vēlmes daļa, kur augstākā gaisma neiekļūst – tiek dēvēta “Jeruzalemes siena”, kura tiek uzcelta pēc tam, nobeiguma darbībā. Tajā ir atšķirība starp Tempļa būvniecību no lejas uz augšieni un tā uzcelšanu no augšienes lejup.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: