Kabalisti – par Toru un Baušļiem, 40. d.

Piezīmes iekavās – manas.

Tikai gaisma, kas iekļauta Torā, atgriež cilvēku pie Avota

Cilvēks radīts ar vēlmi saņemt sev baudu, tas tiek dēvēts par vēlmi saņemt egoistisku labumu. Taču viņam saka, ka jāatsakās no šīs vēlmes saņemt, un jāiegūst jauna kli (vēlme), kas tiek dēvēta par vēlmi atdot. Taču ne katrs cilvēks to izpelnas, tas ir, var iegūt šīs kelim (vēlmes), kas derīgas tam, lai tajās varētu ienākt Augstākā gaisma (atklāties Radītājs).

Lai cilvēks varētu iegūt vēlmi atdot, viedie sacīja (Kidušin 30): “Es radīju ļaunuma sākotni (egoismu cilvēkā), un Es radīju Toru – piedevu (piedevu egoismam nolūka “atdeves dēļ” veidā)”. Tieši ar Toras palīdzību (mācoties to ar mērķi sevi izlabot) viņš (cilvēks) spēj iegūt atdeves nolūku.

Rabašs. Šlavei Sulam. 1987. g., 6. raksts “Ticības svarīgums pastāv vienmēr”

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: