Kabalisti – par Toru un Baušļiem, 39. d.

Piezīmes iekavās – manas.

Tikai gaisma, kas iekļauta Torā, atgriež cilvēku pie Avota

Tora (mūsu labošanās metodika), ar kuru mēs nodarbojamies, nepieciešama, lai pakļautu savai varai mūsu ļaunuma sākotni (egoismu). Tas ir (un ar to), sasniegt saplūsmi ar Radītāju, lai visas mūsu rīcības būtu tikai atdeves dēļ (kā Viņam). Tas nozīmē, ka pašam cilvēkam nav nekāda spēka sevi izlabot, un (pat vienkārši) pretoties savai dabai.

Tādējādi attiecībā pret prātu (domām) un sirdi (vēlmēm), kurās cilvēkam jāpilnveidojas (virzoties uz atdevi un mīlestību pret citiem), viņam nepieciešama palīdzība. Šī palīdzība atnāk Toras (labojošās gaismas) veidā. Kā sacījuši viedie: „Es radīju ļaunuma sākotni, un es radīju Toru tā labošanai”. Kad ar To nodarbojas (lai izlabotos), Tās gaisma atgriež pie avota (Radītāja).

Rabašs. Šlavei Sulam. 1988. g., 12. raksts „Kas ir Tora un darbs ceļā pie Radītāja”

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: