Izmainīt Augstāko vai izmainīt sevi

Lūgšana – tā ir cilvēka saikne ar augstāko spēku, kura pauž visu viņa šī spēka uztveri. Ir cilvēki, kuri lūdz, prasot labāku dzīvi šajā pasaulē, ir cilvēki, kuri lūdz par nākošo pasauli, ir tādi, kuri it kā vispār nelūdz, un netic augstākā spēka esamībai.

Tomēr viņi domā par savu nākotni, un katra tāda doma tiek dēvēta par lūgšanu. Taču pie kā es tādā gadījumā vēršos, tas ir jau cits jautājums: pie dabas, likteņa, pie kaut kā nezināma, pie sava nākamā stāvokļa vai pie augstākā spēka, kas atkarībā no mana lūguma šodien var būt slikts, bet rītdien labs.

Lūgšana – tā ir mana darbība attiecībā pret nākamo mirkli, cerība sasniegt noteiktu stāvokli. Tas ir, šis definējums iekļauj vairums stāvokļu, bet visi tie dalās divās daļās, atkarībā no tā, kam es lūdzos: vai tad Tam, kurš mainās, un vai tas ir manos spēkos likt viņam mainīties?

Šeit cilvēki sāk meklēt slepenus paņēmienus, kas ļauj pārvaldīt augstāko spēku, lai tas kļūtu labsirdīgāks, izmainītu realitāti, pasauli. Šīs cerības pielabināt augstāko pamatā ir visi mistiskie un reliģiozie meklējumi. Šīs pasaules cilvēks, kas dzīvo savā egoismā, domā, ka tas ir iespējams.

Bet ir cita, ļoti reta pieeja, kas vēsta, ka augstākais spēks nemainās – bet tev ir jāzina, kā izmainīt pašu sevi, izmantojot spēkus, kurus tevī ielikusi daba! Tā ir kabalistiska pieeja, kas stāv pretī visām citām pieejām.

Nav svarīgi, vai cilvēks domā, ka Dievs ir viens, vai to daudz, iedomājies sevi pretstatā dabai vai kādam citam augstākam spēkam – galvenais ir cilvēka attieksme pret to. Tas ir, vai viņš meklē, kā izmantot dabas spēkus un pašam izmainīties, lai sasniegtu mērķi, kuru viņš izvēlējies, – un tātad viss ir atkarīgs no viņa, un viņa saiknes ar šo spēku?

Vai arī viņš neskatās uz sevi, bet gan lūkojas ārā un meklē, ar kādiem paņēmieniem var izmainīt augstāko spēku. Tāpat kā viņš egoistiski vēlas izmainīt visu pasauli un izmantot visu savam labumam – tāpat viņš arī attiecas pret augstāko spēku, meklējot, kā izmantot To savās interesēs, un kas ir jāizdara, lai Tas atdarītu ar labu.

No nodarbības pēc „Šamati” grāmatas

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed