“Mašiaha soļi” vai “10 stundas līdz pasaules galam”

Mums jāievēro dabas likumi, vēlamies to vai nē. Viss atkarīgs tikai no tā, cik labi mēs zinām šos likumus un to pielietošanas sekas.

Patreiz pasaulē atklājas jauns dabas likums – visas dabas un cilvēces vienotības Likums. Mēs to dēvējam “globālā un integrālā pasaule”.

Mums tas tāpat jāievēro, kā visi parējie dabas likumi, – t.i., mums jādomā par vienotību un mūsu savstarpējo savienošanos. Mūsu pasaule ar milzīgu ātrumu ieiet saiknes atklāšanā starp visām tās daļām. Ar katru dienu mēs arvien vairāk atklājam, cik lielā mērā šajā pasaulē viss savstarpēji saistīts, cik cieši savijas un atkarīgs viens no otra. Mēs redzam, lai kā mēs vēlētos izjaukt šīs mūsu savstarpējās saiknes starp valstīm un tautām, attālināties viens no otra, – mēs nespējam to izdarīt. Tieši otrādi, no dienas dienā mēs atklājam arvien ciešākas saiknes starp mums, arvien lielāku savstarpējo atkarību – un tā notiek bez mūsu vēlēšanās.

Kurš redz uz priekšu, var sacīt, ka ja atklāsies visa patiesība, tad mums nāksies sajust pilnīgu atkarību no katra cilvēka pasaulē, kad visi atkarīgi no visiem. Man nebūs labi līdz brīdim, kamēr visi pārējie nejutīsies labi.

Mums nav saprotams, kā iespējams tādā veidā eksistēt. Taču tie ir analogās, integrālās globālās sistēmas likumi. Pagaidām mēs tikai bilstam vārdus “globālā”, “integrālā”, taču mums jāsaprot, kas ir šī sistēma.

Tas nozīmē, ka visas tās daļas saistītas viena ar otru, katra cilvēka loma ir pilnīgi svarīga, un katram nepieciešami visi. Tā patiešām ir briesmīga atkarība – gan domās, gan darbībās un vēlmēs, un aprēķinos, visam jābūt pilnīgi citādam, integrālam.

Līdz šodienai mūsu pasaulē mēs nekad neesam veidojuši integrālo sistēmu. Šī sistēma līdzinās mūsu ķermenim. Kaut gan ķermenī vēl var būt kaut kādi sīki traucējumi, nenozīmīgas slimības – tas nav tik briesmīgi, var pat nejusties slims. Taču, ja atklājas integrālā sistēma, tu jūties normāli tikai pie pilnīga līdzsvara un visu daļu savstarpējās saiknes nosacījuma. Grūti pat iedomāties, ka tas realizēsies cilvēku sabiedrībā… Taču tam jāīstenojas, pie tam ļoti drīz. Jūs saprotat, cik neizturamas ciešanas radīs bezdibeņa sajušana starp mūsu šodienas stāvokli un savstarpējās saiknes sistēmu, kas tagad atklājas?! Starp mums valda naids un atšķirtība, bet mūs ievieto garīgajā modelī, kur mums jābūt saistītiem vienam ar otru mīlestībā, savstarpējā saskarē, līdzdalībā, sapratnē. Tev tas uzlikts par pienākumu – vēlies to vai nē.

Piemēram, patreiz mēs cenšamies radīt starp mums līdzīgu sistēmu, kurā visas daļas saistītas viena ar otru. Vai tad mēs esam uz to spējīgi? Taču daba jau pienāk cieši klāt, pietuvojot mūs tam visas mūsu planētas mērogā. Nedzīvā, augu, dzīvnieku daba un visa cilvēce – visi ienāk sistēmā, kurā katra daļa saistīta ar citām. Tu izdarīji kaut ko sliktu viena vietā – citā sākas orkāns, atnāk cunami, krīt birža, uzliesmo slimību epidēmijas, pieaug laulību šķiršanās – tūkstošiem visiespējamākās nelaimes. Parastie cilvēki neredz visu šo sistēmu, un nekādi stāsti par to viņiem nelīdzēs. Viņi neticēs, cik lielā mērā viss savstarpēji saistīts visos dabas līmeņos, Zemes dzīlēs un visā Visumā.

Ar katru dienu kļūstam arvien pretēji globālai sistēmai, kas atklājas. Tādā veidā mūsu pasaulē atklājas garīgā pasaule – pilnīga savstarpējā saikne starp visām realitātes daļām. Mēs vēl nesaprotam, kādā jaunā pasaulē ienākam. Taču dabas likumi ir absolūti, un žēlastību un protekciju nav no kurienes gaidīt.

Jautājums: Ja mēs redzētu nosacījumu: ja nesatuvinieties, neapvienojieties tādā mērā, tad izraisās zemestrīce… Kāpēc tad mums tas nav skaidri atklāts?

Atbilde: Citiem vārdiem – kāpēc Radītājs (kopējais dabas spēks) nav atklāts cilvēkiem tiešā veidā? Tas atklājas netieši – caur zinātniekiem un kabalistiem. Zinātnieki runā par šīs pasaules dabu tādā veidā, kādā spēj to atklāt. Turpretim kabalisti stāsta par daudzkārt augstāku sfēru.

Ja tev to atklātu tiešā veidā un tu ieraudzītu nākotnes stāvokli kā neizbēgamu, tev pilnībā tiktu atņemta izvēles brīvība. Tava dzīve būtu beigusies. Tas līdzvērtīgi tam, ja sacīt cilvēkam, ka viņš pēc10 stundām mirs. Kādēļ viņam nedod iespēju zināt iepriekš? Tāpēc, ka tad tu domāsi tikai par to – un vairāk neko citu. Tas atņems tev jebkuru izvēles brīvību. Likuma zināšana izveidos no tevis vergu, taču Radītājs vēlas, lai tu apzināti saprastu, ka vienotība – brīnišķīga pati par sevi.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: