Manas dvēseles pērle

Zoar Grāmata. Nodaļa “Itro” (Yitro). Raksts “Divas pērles”, 533. p.: Tās ir divas pērles un ekrāns starp tām. Augšējai pērlei, to atklājot, nav krāsas un nav izskata.

534. p.: Malhut tiek dēvēta par “pērli” (margalit), jo tā turas pie Zeir Anpin NEHI, kas dēvēts par “kājām” (raglaim). Dēļ Malhut pacelšanās uz Binu, Bina arī tiek dēvēta par “pērli”, un tā – augšējā pērle.

Pastāv pakāpienu kāpnes no Bezgalības pasaules līdz mūsu pasaulei. Šīs kāpnes sastāv no 125 pakāpieniem. Katra pakāpiena augšējā pusē atrodas augstākas pakāpes zemākā daļa, bet katra pakāpiena zemākā puse iegrimst vēl zemākā pakāpē.

Visaugstākās pakāpes augšējā puse – Bezgalības pasaule, bet tās apakšējā puse atrodas zemākā pakāpiena iekšienē. Tātad katra augstākā pakāpiena apakšējā puse atrodas kopā ar zemākā pakāpiena augšējo daļu.

Tātad katrā pakāpienā atrodas kopējā daļa starp augšējo un apakšējo pakāpieniem, kurā abi šie pakāpieni savienojas vienā.

Katra pakāpiena augšējā puse tiek dēvēta par Galgalta Einaim (G”E), apakšējā puse – AHA”P. Kopā tās sastāda 10 sfirot, bet tādā veidā, ka apkšējā pakāpienā atrodas augstākā AHA”P, un uz tā ietērpjas šī zemākā pakāpiena G”E.

Tātad katra pakāpiena augšējā pusē kopā ir 10 sfirot, kuras veido augstākā un zemākā pakāpes kopā. Tā notiek uz katra pakāpiena.

Kopējā dvēseļu sistēmā mēs visi esam saistīti kopā – visas dvēseles, septiņi miljardi.

Tātad visas manas dvēseles daļas atrodas ikvienā, un ja es ar tiem savienojos pareizi, tad visas daļas atrodas manī – vai kā G”E, vai kā AHA”P. Tas ir, manī nepaliek nekā personīga, izņemot sākotnējo punktu, no kura es uzsāku savu ceļu. Šis punkts tikai vienīgais palika manī – kā mans pamats, bet visu pārējo es ieguvu no visiem – viņu G”E, vai viņu AHA”P. Es iekļauju sevī visus – tas ir manas dvēseles ķermenis.

To arī skaidro Zoar: nav iespējams radīt “pērli” – Malhut, katra garīgo tilpni, nesavienojoties ar visiem. Man nepieciešami visi – tā ir mana garīgā tilpne. Gan G”E, gan AHA”P man jāsaņem no visiem. Bet kas esmu es pats? – Punkts sirdī, no kura uzsāku ceļu.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: