Kabalisti – par Toru un Baušļiem, 38. d.

Tikai gaisma, kas iekļauta Torā, atgriež cilvēku pie Avota.

Cilvēks dzimis (mūsu pasaulē) ar vēlmi saņemt (viss sevis dēļ) un (ciešanu un gaismas iedarbībā) vēlas izlabot to uz vēlmi dot. Taču kā zināms, tas ir pretstatā viņa (egoistisko) dabai. Viņam dota vien gaisma, jo tikai ar gaismas (kas uz viņu iedarbojas pareizi studējot kabalu) palīdzību viņš spēs mainīt savu vēlmi saņemt uz atdeves vēlmi.

Rabašs. Šlavei Sulam. 1988.g., 12. raksts „Kas ir Tora un darbs Radītāja ceļā”.

 

Galvenais (visā radījumā) ir (viņa mērķis) izpelnīties saplūsmi ar Radītāju, tas ir, atdeves tilpni vai īpašību līdzību. Šim nolūkam dots līdzeklis – Tora un baušļi (vēlmju labošana ar gaismas palīdzību), ar kuru palīdzību mēs varēsim iziet no mīlestības pret sevi un sākt mīlēt tuvāko.

Rabašs. Šlavei Sulam. 1987.g., 10. raksts „Cik smaga mēlnesība un pret ko vērsta”.

 

Viedie sacījuši „Es radīju egoismu un radīju Toru, kā līdzekli tā labošanai”, tas ir, gaisma (kas iedarbojas uz cilvēku kabalas apgūšanas laikā) labo viņa ļauno sākotni (egoismu). Tas ir, Radītājs dod cilvēkam spēku, lai cilvēks vēlētos visu darīt debesu vārdā (atdeves dēļ).

Rabašs. Šlavei Sulam. 1990.g., 21. raksts „Es esmu velti un jūs velti”.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: