Kabalisti – par Toru un Baušļiem, 37. d.

Tikai gaisma, kas iekļauta Torā, atgriež cilvēku pie Avota.

Pateicoties dabiskajai iespējai, kas atrodas kabalas nodarbībās ar nolūku sasniegt atdeves īpašību, izpaužas ārstējoša iedarbība no nodarbošanās ar kabalu, kā Radītājs sacīja: “Es radīju egoismu un radīju Toru-zāles”, cilvēks attīstās, mērojot pakāpes, un paceļas līdz atdeves īpašības augstumiem, līdz galīgi pazaudēs visas egoistiskās mīlestības dzirkstis. Viņā ceļas dižumā darbības tikai atdeves dēļ, jo pat saņemot nepieciešamo, saņem, lai spētu atdot.

Bāls Sulams. Toras dāvāšana. 12. p.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: