Kabalisti – par Toru un Baušļiem, 35. d.

Piezīmes iekavās – manas.

Tikai gaisma, kas ietverta Torā, atgriež cilvēku pie Avota.

Ar Toru saprot gaismu (labošanās), kas atrodas Torā (tieksmē sasniegt atdeves īpašību saiknē ar biedriem, būt kā viens). Viedo sacītajā, “Es radīju ļaunuma sākotni un radīju Toru tās labošanai”, – tiek domāta gaisma, kas tajā iekļauta, jo gaisma, kas atrodas Torā, atgriež pie Avota (izveido cilvēkā atdeves īpašības).

Bāls Sulams. Šamati. 6. raksts “Palīdzība, kuru sniedz Tora garīgajā darbā”.

 

Tikai Tora ir īpašs labošanās (ar augstāko gaismu) līdzeklis, kas spēj atcelt ļaunuma sākotni (cilvēka dabu) un likt cilvēkam padoties (nomainīt uz pretējo, Radītāja dabu, no egoisma uz atdevi un mīlestību), kā sacīts: “Gaisma viņu atgriež pie Avota”.

Bāls Sulams. Kabalas zinātne un tās būtība.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed