Tiekties uz pasauļu virsotni

Zoar Grāmata. Nodaļa “Itro” (Yitro), 537. p.: … Pastāv divi AVAJA vārdi, kas atrodas pirms 13 žēlsirdības pakāpēm. … Šo divu vārdu īpašība, ka tukšās kelim, kas palika iekš Arih Anpin roš pēc gaismu de-GAR de-GAR iziešanas, nevarēja palikt iekš Arih Anpin roš sava avijut dēļ, un izgāja no Arih Anpin roš un nokārās no ārpuses uz Arih Anpin roš ādas. Tie tad arī tiek dēvēti par de-Arih Anpin matiem (searot).

Protams, mēs nesaprotam tekstu, kuru patreiz lasām, jo runa iet par Acilut pasaules Roš – visaugstāko vietu, par kuru tikai var runāt, jo tur iekļauts viss radīšanas Nodoms. Radījuma mērķis, viss augstākās vadības aparāts, kas noved mūs pie darbības, un kas vada mūs it visā.

Es par to jautāju Rabašam: “Kāda man daļa par tik augstām pakāpēm?! Mūsu pasaulē es vēlos zināt cilvēkus vai organizācijas, no kurām esmu atkarīgs: pasts, pilsētas municipalitāte, tuvākā poliklīnika. Kāda man daļa par valdību? – Lai dara, ko vēlas. Mani interesē notiekošais man līdzās”.

Taču Rabašs sacīja: “Nē. Pareizi, ka no darbību viedokļa tev jāapgūst pakāpes, kas tev atrodas tuvāk. Taču, ja tu vēlies pievilkt Apkārtējo gaismu, kas atnāks un tevi izlabos, tad tev ar visiem spēkiem jāpūlas pacelties augšup tieši uz visaugstāko virsotni”.

Visu mūsu darbību, visu pie mums nonākošo gaismu saknes aizsākas Acilut pasaules Roš(ā). Gaisma, kas no turienes lejup nāk, dēvēta “Zoar” – “Augstākais starojums”. Tapēc Grāmata tā arī tiek nosaukta – “Zoar”, un tāpēc mēs ar nolūku lasām par to augsto vietu, no kurienes nāk augstākais starojums.

Tas atrodas ļoti tālu, nesaprotami, turklāt Zoar vēsta par to tādās formās, ka var mūs maldināt. Taču tas nav svarīgi. Mums tikai jāatrodas nolūkā, ka patreiz esam saistīti ar gaismas avotu, un jāgaida palīdzība no augšienes.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: