Kaķa laime

Bāls Sulams “Gribas brīvība”: “Sabiedrībai kā acu raugs jāsargā personību idejas, lai tās nepazustu no šīs pasaules.

Tai ar pilnu pārliecību un neapšaubāmu acīmredzamību jāzina, ka progresīvās un patiesās idejas šajā pasaulē atrodas ne valdošā vairākuma rokās, bet piemīt tieši vājākajiem, tas ir, neredzamajam  mazākumam.

Jo visa gudrība un īstenība nonāk šajā pasaulē nenozīmīgā daudzumā. Tādējādi esam piesaukti sargāt katras personības idejas, jo vāja ir sabiedrības lielākā vairākuma spēja tās izprast”.

Tas izpaužas mūsu savstarpējās saiknēs, zinātnē, uzskatos. Jo vērīgākai jābūt viedokļu analīzei, jo mazāk cilvēku spēj saprast, analizēt un atklāt tos pasaulei. Tā ir vienkārša hierarhija, kas darbojas it visā, ietverot kabalas zinātni. Viss nāk no Radītāja un izplatās no Viņa, no kopējās dvēseles, caur visu dvēseļu piramīdu, līdz nonāk pie masām.

Masu problēma – izvēlēties sev līderi, ņemot vērā, ka pie tam tās vadās no sava mērķa dzīvē. Mūsdienu līderi – solījumu meistari:

– Ko jūs vēlaties? Naudu? Es jums došu naudu! Veselību? Es jums došu veselību! Drošību? Es jums došu drošību!

Citādi sakot, līderis iet tautas pēdās. Viņš jūt tautas izmisumu un attiecīgā veidā publiski uzstājas.

Analoģiski tam arī es vadu lekcijas. Ja publika vairāk attīstīta, tāda kā mūsu auditorija nodarbībās, tad es jūtu, ka man jāparāda cilvēkiem patiesais mērķis – ne “negauša” vēlme, bet īsta vēlme, mērķis, kas pretstatā katra egoismam. Tādā veidā es uzstājos līdera lomā, kurš velk aiz sevis savus skolniekus.

Taču ja es atnāku uz lekciju, un man priekšā sēž “kaķi” un lūkojas uz mani kā kaķi? Tad man jāstāsta viņiem, ka garīgajā pasaulē katram ir daudz peļu, piena un krējuma.

Tas arī nosaka atšķirību: vai man sekot personības pēdās vai vairākuma. Es dažādi izturos pret dažādām auditorijām: skolniekiem nospraužu īsto mērķi un velku tos uz priekšu, bet masām pasniedzu “konfektes”, stāstot par materiālajiem labumiem: par veselību un nodrošinātu dzīvi, par drošu rītdienu, par bērnu audzināšanu utt.

Tāpēc, ja vēlamies sasniegt garīgo dzīvi, mums nav citas izejas – mums jāpieliec galva personības viedokļa priekšā. Mums tie ir Bāls Sulams un Rabašs, kuri ar savām grāmatām virza mūs pretim Radītājam.

No nodarbības pēc raksta „Gribas brīvība”

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: