Par Toras noslēpumiem, 2.daļa

Agra. Par Mišlej. 2. 9.: Kad izpratīs pamatus pilnā mērā, viss noskaidrosies vienlaicīgi – pilnā mērā gan pšat, gan remez, gan druš, gan sod. Taču līdz tam brīdim, kamēr neizpratīs Toras slepeno daļu, nesapratīs pat pšat.

Agra. Zoar Gaisma. 3., 28. “Ādams ve Išto”: Nākotnē Mozus mums visu atklās, taču ne tā, kā šodien tas apslēpts Torā stāstu veidā, kas paredzēti Erev Rav, tiem, kuri nenodarbojas ar iekšējās jēgas izzināšanu.

H. Vitals. Ec Haim. 1. d. Priekšvārds 11., 12.: Nelaime tiem, kuri kaunē Toru, jo nodarbojas tikai ar parastu tās izskaidrojumu (pšat) un stāstiem, par kuriem tautas teic Izraēlai, ar ko jūs atšķiraties no mums, ar ko atšķiras jūsu Tora no mūsu Toras?

Jo jūsu Torā ir stāsti par mūsu pasauli! Nelaime tiem, kuri ar to kaunē Toru, kuri nenodarbojas ar Kabalas gudrību, kas dod Torai pagodinājumu. Viņi izsauc trimdas turpinājumu un nelaimes pasaulē, pie tam vēl būdami niecības mūsdienās, priecājas par savu darbu. Nav viņiem vietas nākamajā pasaulē!

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: