Fiziķi meklē Radītāju

Ziņojums: “Jaunas elementārdaļiņas eksistences iespējamību piedāvā kolaiders “Tevatron” (ASV). Tā ir jauna daļiņa, kas nav Higsa bozons.

Atklājums var atvērt ceļu uz sapratni par līdz šim nezināmu fundamentālu spēku. Mums ir zināmi četri spēki: elektromagnētisms, gravitācija, stiprā un vājā elementārdaļiņu mijiedarbība. Tas var būt piektais spēks. Visas fizikas mācību grāmatas nāksies pārrakstīt”.

Replika: Zinātniekiem ir atlicis atklāt nevis pašu augstāko vienoto spēku – Radītāju – to viņi nespēs atklāt, jo mūsu pasaulē tas nespēj izpausties saskaņā ar līdzības likumu: tā ir atdeves īpašība, bet mēs un mūsu pasaule – saņemšanas īpašība. Ņemot vērā mūsu savstarpējo pretstatu, mēs nespējam to sajust.

Taču mēs spējam atklāt šī spēka klātbūtnes nepieciešamību mūsu pasaulē. Pēc tam jau sapratīsim, ko kabala mums skaidro, kā mums jāmainās, lai to izpētītu, t.i., izpildītu īpašību līdzības likuma nosacījumu.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: