Lūgšana par sabiedrību

Mēs ar jums neesam radīti nejauši. Radītājs vēlējās, lai radījums kļūtu tāds pats kā Viņš – un viss, kas ar mums notiek, virza uz šī mērķa sasniegšanu.

Tāpēc šajā ceļā mums jāiziet apzināšanās, ka esam atdalīti, atrauti, neieredzam viens otru. Taču mēs saņemam spēku savienoties, kas dod iespēju pārvarēt naidu, kurš ar katru nākamo etapu arvien vairāk palielinās. Mēs nevaram vienā reizē pārkāpt un pacelties pāri visam naidam, kas valda mūsos.

Taču, ja mēs spēsim pakāpeniski, soli pa solim to pārvarēt, tad iegūsim atdeves īpašības – savstarpējo uzmanību, rūpes, Binas īpašību, kas liedz darīt otram to, kas ienīstams tev pašam, un pēc tam mīlestību pret tuvāko, „kā pret sevi pašu”.

Tādējādi visa kabalas zinātne, kas dēvēta par īstenības zinātni, klāsta tikai par savienošanos. Jo ar savienošanos mēs, cilvēki, izzinām Radītāja īpašības.

Ja cilvēki sanāk kopā vai apvienojas vienā vēlmē ar nolūku, lai vairotu spēkus un nodrošinātos viens otra priekšā, tad kopējiem spēkiem viņi sasniegs vēlamo mērķi, saņems lielu pārliecību – tas tiek dēvēts par „klaunu-liekuļu sabiedrību”. Jo viņi domā, ka uz savas savienošanās rēķina spēs vairāk vinnēt egoistiski. Tāpēc to kopējā lūgšana darbojas postoši un attālina viņus no mērķa.

Cilvēkam jāsaprot, ka viņš savienojas ar citiem tikai ar vienu nolūku, lai noskaidrotu to, kā pacelties pāri savai dabai. Ne tādēļ, lai saņemtu no sabiedrības vēl lielāku spēku, apmierinātu sava egoisma prasības – bet lai ienāktu sabiedrības iekšienē un sāktu tai atdot. Tikai tāds spēks mums jāmeklē.

Atdeves spēks sabiedrībai nāk no gaismas, no Radītāja – no tā, kas slēpjas cilvēka un sabiedrības attiecību iekšienē, grupā. Proti, šai grupai jāsastāv no cilvēkiem, kuri savienojas tikai ar nolūku, lai sasniegtu Radītāju – kopējo atdeves īpašību.

Radītājs neeksistē atsevišķi no radījuma. Kopējās atdeves īpašība nepastāv, ja nav tā, kas to atklāj. Tāpēc, ja cilvēks iekļaujas grupā, kura tiecas pēc atdeves īpašības, un vēlas atrast tur spēku, izzināt šo īpašību, viņš sāk saprast no savas savienošanās ar pārējiem, ka rūpes par sabiedrību, kurā atrodas atdeves īpašība vai rūpes par Radītāju, kas ir viens un tas pats, – tā arī ir sabiedrības lūgšana.

No nodarbības par tēmu „Sagatavošanās kongresam Ņjudžersijā”

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: