Atdeve ar dāsnu roku

Lūgšana par sabiedrību – tieksme uz atdevi tuvākajam, kas dzimst cilvēka iekšienē. Sākumā kā “tuvākos” viņš sajūt tikai savu grupu, tās iekšējās vēlmes.

Taču pēc tam viņš redzēs, ka visa pasaule atrodas vienotībā, un tā visa piepildīta ar Šhinu, Dievišķo klātbūtni. Tad viņam atklājas garīgā pasaule, augstākā realitāte. Tad viņš sāk saprast, kādēļ viņam nācās iziet cauri naidam. Tādā veidā no augšienes tika izveidots viņa attīstības ceļš, lai ar sabiedrības palīdzību viņš pastiprinātu savu egoismu, un neizmantotu citus savam labumam, – bet atnāktu uz turieni, lai sevi mazinātu, noliektu galvu tā spēka priekšā, kāds slēpjas šajā sabiedrībā. Ar nolūku, lai viņš vēlētos iekļauties šajā atdeves spēkā, savienoties ar to un vienkārši iegrimt tajā.

Tā arī ir lūgšana par sabiedrību, jo viņš prasa mieru šai sabiedrībai, proti, tiecas sasniegt atdeves īpašību – līdz savienosies ar šo sabiedrību tā, ka starp tiem nav vairs nekādas atšķirības, un viņi saplūst vienā veselumā.

Kad cilvēks iegūst sabiedrības formu, pilnībā ar to savienojoties, tas nozīmē viņu vienotību, “trieciena saplūsmi” (zivug de-akaa) – jo šī ir savienošanās, kas strādā pret viņa egoismu. Viņš pretojas savam ego, lai savienotos ar citiem – un tādā mērā veido savus garīgos parcufim, savienošanās formas, un iegūst Radītāja īpašības.

Šī forma, kuru viņš iedomājies savā prātā, tagad viņā realizējas – izplatās viņa “ķermenī”, piepilda viņu un saņem Augstākā formu. Vēlme baudīt, saņemot nolūku “atdeves dēļ” un ietērpjoties Hasadim gaismā, kļūst derīga piepildījuma, Hohma gaismas – Radītāja formas saņemšanai.

Hasadim gaismai nav formas, tā izplatās plašumā kā “dāsnās rokas” veltes – visiem bez jebkāda ierobežojuma. Taču, kad vēlmē sāk ietērpties baudas gaisma, Hohma – tā piešķir tai noteiktu atdeves formu, kas dēvēta “Radītāja vārdā” – Augstākās formas vārdā. Tā, pateicoties trieciena saplūsmei (zivug de-akaa), cilvēks sasniedz Radītāju.

No nodarbības par tēmu “Sagatavošanās kongresam Ņjudžersijā”

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed