Starojošajā Dvēseles sfērā

Zoar Grāmata. Nodaļa “Itro” (Yitro), 465. p.: Sestdienas dienā Tora ar to vaiņagojas, tā vaiņagojas ar visiem tiem baušļiem, visiem tiem aizliegumiem un sodiem, kas atrodas gaismas septiņdesmit zaros, kura staro no katras puses.

… Kurš redzēja zarus, kuri iziet no katra no septiņdesmit zariem? … Kurš redzēja tos vārtus, kuri atveras no katras to puses – kur katra sastāv no desmit un kopā tie ir piecdesmit vārti? Tie visi staro un gaismo ar to gaismu, kas nāk un nepārtraucas.

Kur es varu atklāt visas šīs detaļas? Tikai savstarpējā iekšējā saiknē ar biedriem. Zoar Grāmata apraksta visus saiknes veidus, kurus mēs atklāsim – līdz pat mūsu bezgalīgajai savstarpējai saiknei, kad mēs to pilnībā izlabosim.

Visi stāvokļi, par kuriem iet runa Zoar Grāmatā, visi iespējamie nedzīvās, augu, dzīvnieku dabas un cilvēku tēli, daudzveidīgās situācijas vai kabalas valodā – parcufim/ dvēsele, olamot/ pasaules, rešimot/ garīgie gēni, īpašības/ sfirot, to pacelšanās augšup un nolaišanās lejup – tas viss mūsu savstarpējās saiknes izpausmes – starp cilvēkiem, kuri gatavi savienoties, lai atklātu augstāko pasauli starp sevi, savās attiecībās.

Katrs virzās uz priekšu tā, ka redz, kā 613 viņa dvēseles vēlmes nāk no viņa ar atdevi pārējām dvēselēm, un redz, kā no katras dvēsles tai piemītošās 613 vēlmes tāpat nāk pie pārējām dvēselēm.

Iedomājieties: pastāv miljardi dvēseļu, attiecīgi cilvēku skaitam šajā pasaulē. No katras dvēseles nāk 613 vēlmes uz katru dvēseli, un tās visas iekļaujas viena otrā, un ar jauno savstarpējo iekļaušanos, no jauna viens otram atdod, – un no jauna iekļaujas un no jauna atdod. Sanāk, ka gala rezultātā mēs ieraudzīsim sfēru, kurā nepaliek vairs neviena brīva “telpa” – viss aizpildīts ar dvēseļu saikni. Ja mēs atklājam šo saikni minimālā pakāpē, 1/ 125 daļā, mēs sākam atklāt gaismu, kas plūst viņu savstarpējā saiknē. Tas tiek dēvēts par Radītāja atklāšanu, jo šī gaisma – Radītājs. Par to klāsta Zoar.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: