Dodies no augstienes uz augstieni

Jautājums: Kā palīdzēt biedriem, kuri aiziet no grupas?

Atbilde: Nepieciešams palīdzēt viņiem saprast, ka viss ļaunums mums atklājas ar iepriekšēju nolūku. Taču mēs esam tendēti uz slikta sajušanu un izņemot to, neko citu neredzam. Tomēr jānoskaidro ļaunuma avots: no kurienes tas nāk un kādēļ, ja to vēlas manī atmodināt tādā veidā? Kad atklājas ļaunums, cilvēks aizmirst par visu. Es varu atzīties, ka ar mani notiek tas pats, neskatoties uz visu manu 30 gadu lielo pieredzi kabalā. Jo notiek jauna, nākošā pakāpiena atklāsme, par ko sacīts: “Pasaulē nav taisnā, kurš izpildījis bausli, iepriekš nebūtu grēkojis”. Sākumā tu krīti grēkā, tas ir, tevī izdzēšas viss iepriekš sasniegtais, un tu meties šajā pasaulē, it kā nebūtu nekādas garīgās. Rakstīts par rabīnu Šimonu, ka pirms pacelšanās līdz Labošanās beigām, viņš tā nokrita, ka sajuta sevi par vienkāršu Šimonu, tirgoni no tirgus. Tas ir, cilvēks nokrīt un sajūt tikai ļaunumu – ne Radītāju, ne garīgo pasauli. Tāpēc šī pasaule arī eksistē, jo katru reizi esam spiesti nolaisties lejup līdz tai.

Pat ja atrodies uz Acilut pasaules augstajām pakāpēm, tad atrodoties starp pakāpieniem, tu nokrīti līdz šai pasaulei, līdz tādam pašam dzīvnieciskam līmenim, kā visi – un no jauna sāc virzīties augšup.

Tādējādi nepieciešams paskaidrot cilvēkam, ka visas mūsu sajūtas mums tiek dotas no augšienes ar noteiktu mērķi. Ja viņam atklājas ļaunums un naids attieksmē pret citiem – tas ir tas pats Sinaja (sina/ naids) kalns, uz kura mums jāpaceļas. Viss atklājas tikai mērķa dēļ un nekas nenotiek nejauši.

Kāda jēga tāpat vienkārši dot mums dažādus pārdzīvojumus – mīlestību vai naidu pret kādu? Mēs visi atrodamies tikai vienā procesā un visas problēmas un kari, kas noris pasaulē, doti tikai ar nolūku, lai atklātu mūsu šķelšanās vietu un uzliktu mums par pienākumu to izlabot.

No nodarbības pēc Rabaša raksta

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: