Zoar Grāmatas slepenā atklāšana

Zoar Grāmata stāsta par saiknes atklāšanos starp mums. Pravieši – dižie kabalisti, kuri pārvarēja savu ego, lai ieraudzītu saikni starp visām dvēselēm, tagad klāsta mums par šīs saiknes atklāšanos kelim/ vēlmēs un šīs saiknes piepildīšanu ar gaismām. Viņi teic, ka tikai to spēj atklāt, ka viss atklājas tikai saiknē starp dvēselēm – atdeves vēlmēm un mīlestībā starp cilvēkiem.

Bāls Sulams raksta, ka Zoar Grāmata pilna ar nesaprotamiem tēliem, kas mums rada sajukumu. Taču nav iespējams nodot mums citā veidā tik lielus atklājumus, kādus saniedza Zoar autori.

Jo tieši viņi atklāja realitāti visās 125 garīgajās pakāpēs, un visas vēstures garumā nebija citas kabalistu grupas, kas spētu līdzināties šai dižajai grupai.

Taču nododot savu izzināšanu, viņi nevarēja to nodot tiešā veidā, viņiem bija nepieciešams pazemināt savu līmeni un ietērpt to mums piemērotā veidā. Iedomājieties: rabīns Šimons runā par to, ko izzina, – visi skolnieki klausās un apspriež to, ko viņš atklāj, – rabīns Aba klausās viņus visus un pieraksta. Proti, rabīns Aba dzird jau to, ko rabīns Šimons klāsta visiem saviem 9 skolniekiem – visai šai kli/ tilpnei, kas kopā ar viņu/ keter sastāv no 10 sfirot.

Rabīns Aba iekļauj sevī visus, jo viņi visi mācījās savstarpēji iekļauties viens otrā, izveidojot pilnu kli/ tilpni. Tādējādi rabīns Šimons veic atklāšanu tilpnes iekšienē no desmit dvēselēm, kas savienojušās kopā. Rabīns Aba, viens no tām, paņem no turienes viņu piepildījumu, lai ietērptu šo atklāsmi vārdos, jo tāda spēja viņam tika dabas dota.

Kādā veidā runāja rabīns Šimons, mums nav zināms. Mēs zinām tikai to, kā rabīns Aba uzrakstīja Zoar Grāmatā. Viss nodots caur viņu, viņa ietērpā un tādā veidā nonāk līdz mums, nolaižoties daudzus pakāpienus lejup daudzveidīgajos ietērpos. Rakstīts, ka rabīns Aba prata atklāt slepenībā, divu pretstatu vienotībā – tas ir, nosargāt atklāšanu tā, lai tā nonāktu pie cilvēka apslēptībā. Taču cilvēka pretapslēptība ļaus sasniegt iekšējo atklāšanu.

Tādējādi mums pastāvīgi jātiecas uz iekšējo gaismu, iekšējo spēku, kas apslēpts šajos vārdos, kuri uzrakstīti pirms 2000 gadiem no Acilut pasaules GAR (trīs augšējo sfirot) līmeņa garīgās izzināšanas. Tāpēc šī grāmata tiek dēvēta par “Zoar” – augstākais starojums.

Atbilstoši mūsu tieksmei, vēlmei savienoties ar šīm dižajām dvēselēm, iekļauties tajās, mēs spēsim atklāt to, ko tās sajuta un aprakstīja Zoar Grāmatā.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: