Kam pieder šie svētki?

Jautājums: Kas man jādara, ja es neesmu ebrejs un nesvinu Pesahu?

Atbilde: Svini! Kur te ir problēma? Kāpēc lai šie svētki neattiektos uz tevi? Tu taču piederi pie «Israēla» – pie vēlmes, kas tiecas tieši pie Radītāja (jašar- Eļ).

Bez tam tu vari svinēt šos svētkus par godu tam, ka kādreiz bija kabalistu grupa, kas nogāja visu labošanās ceļu, bet, kura izklīda, lai šodien palīdzētu mums no jauna pacelties augšup.

Svinot Pesahu, mēs asociējam sevi ar šo grupu – ne ar tautu, bet tieši ar šo kabalistu grupu. Katram, kurš vēlas atbrīvoties no pašreizējā stāvokļa un nonākt garīgajā pasaulē, jāciena šī grupa, kas nogājusi ceļu un atstājusi mums grāmatas ar instrukcijām, kuras mums palīdz virzīties uz priekšu. Mēs jūtam mūsu skolotājus un tam nav nekādas saiknes ar nacionālo piederību. Mēs piederam šai grupai, vēlamies būt ar to saistīti.

Tad, kad mēs pacelsimies augstākajā pasaulē, atklāsies, ka esam ar viņiem kopā, ka mūsu grupa – tie ne tikai biedri no visas pasaules, bet arī viņi paši. Galvenokārt viņi – visu paaudžu kabalisti, kuri kādreiz atteikušies no Bābeles, lai nostātos uz garīgā ceļa, un mēs esam viņu grupā.

No nodarbības pēc Rabaša raksta

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: