Iziet no iluzoriem maldiem

Mums jācenšas ar katru Zoar Grāmatas vārdu vai frāzi atklāt cilvēka un viņa apkārtnes savstarpējās saiknes formas. Būtībā tieši to apraksta Zoar. Nav nekā cita realitātē, izņemot saiknes veidus starp cilvēku un to, kas atrodas viņam apkārt.

Tāpat patreiz, kad redzu sev priekšā cilvēkus, šīs istabas sienas, dzirdu troksni, kas nāk no ārpuses, – tas viss ir mūsu savstarpējās saiknes formas. Nav nekā, izņemot šos spēkus, kas mūs saista, – vēlmju spēkus, kas tādā veidā man tēlojas manā pasaulīgajā realitātes uztverē.

Tieši tāpat, ja mēs pieliksim pūles, tad sāksim iztēloties citus mūsu saiknes veidus, citus spēkus, kas darbojas nevis saņemšanā, bet mūsu savstarpējā atdevē. Tad mēs redzēsim, ka patiesībā egoistiskā saikne starp mums nekad nav bijusi, mēs to sajutām it kā sapnī, lai uz šīs iluzorās saiknes pamata, kas pretstatā patiesajai, atklātu īsto saikni – vienīgo eksistējošo, atšķirībā no iluzoriskiem maldiem – vēlmes baudīt ar visu tās spēku.

Jo tā eksistēja tikai ar nolūku, lai mēs to pārvērstu par vēlmi dot. Tādā mākslīgā veidā to uztur Radītājs, taču šai vēlmei kā tādai nepiemīt nekāda reāla būtība. Pasaulē pastāv tikai atdeves spēks.

Tādējādi Zoar Grāmata apraksta mums visus atdeves spēka paveidus, kurus mēs atklājam visiespējamākajās formās, kā arī tai stāvošos pretī saņemšanas spēkus, pamatojoties uz kuriem, cilvēkā norisošās iekšējās cīņas gaitā, atklājas atdeves spēki.

Tikai par to mums jādomā, kad lasām Zoar Grāmatu, cenšoties, lai šo garīgo pakāpienu atklāšana mums palīdzētu, atklātos iekšēji un mēs tos iekļautu sevī.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: