Dvēseles īpašās pazīmes

Zoar Grāmata. Nodaļa “Itro” (Yitro), 190. p.: Ar minētajiem sejas vaibstiem cilvēks dusmu pilns, taču viņs neatliek savu atpūtu uzreiz, uzskata sevi par gudru, taču tā tas nav.

Viņš pastāvīgi atmet galvu, kad lūkojas uz citiem. Ārpus mājām skandalē, taču mājās – kluss. Toru nevērtē augstu, lai tai pievērstos. Cilvēku vārdus uztver kā nastu un atbild tiem ar bezkaunību.

Zoar klāsta par cilvēku mūsos, kurš pastāvīgi atklājas. Pastāv 125 slāņi mūsu kopējās vēlmes baudīt iekšienē, bet katrā no tiem – savi iekšējie slāņi, stāvokļi. Ikreiz jaunā vēlmē atklājas jauns īpašību slānis – jauns cilvēka tēls manī, manas līdzības Radītājam tēls, Radītāja tēls manī, līdzības tēls un tas, ar ko esmu pretstatā Radītājam.

Viss ārējo un iekšējo īpašību kopums, kas piemīt dvēseles parcufa Roš/ galvai, Toh/ ķermenim, Sof/  locekļiem, tāpat kelim/ vēlmes, kuras var izmantot un vēlmes, kuras patreiz nevar izmantot, jo uz tām nav izveidots ekrāns, kā arī vēlmes, kuras nav iespējams izmantot līdz pilnīgai izlabošanai, tiek dēvēts par cilvēku mūsos.

Katrreiz, katrā sava ceļa mirklī, virzoties uz absolūta Cilvēka stāvokli, es atklāju cilvēka tēlu sevī. Kā es varu atšķirt, kāds cilvēks patreiz manī atklājās, kas es esmu dotajā brīdī pēc tām iekšējām un ārējam pazīmēm, kuras sevī atklāju?

Pēc visām raksturīgajām īpatnībām, kuras atklāju savas dvēseles parcufa Roš, Toh un Sof sfirotās, varu pateikt, kāds tēls patreiz man piemīt, es it kā lasu par sevi personības apliecinošajā dokumentā ar sīku pazīmju aprakstu.

Attiecīgi tam man saprotams, kas es esmu, un ko no sevis paužu, es zinu sevi, proti, savas īpašības: kuras no tām strādā uz atdevi, bet kuras – pret, patreiz vēl egoistiskas tik lielā mērā, kādā esmu tās samazinājis, cik lielā mērā tās atrodas klipā, kādā mērā tiek pakļautas labošanai.

Tas viss – cilvēka tēls un izņemot to, nekā cita nav. Šis tēls iekļauj sevī visu.

Tādējādi, lasot šo Zoar nodaļu, mums pastāvīgi jādomā par saviem garīgajiem stāvokļiem, it kā man priekšā mainās kinofilmas kadri, ikreiz atklājot man jaunu cilvēka tēlu – līdz visi šie tēli salasīsies kopā un es sasniegšu vienotu stāvokli. Taču visi iepriekšējie tēli tāpat saglabājas, un uz visu grēku un kļūdu pamata es sasniedzu patieso, absolūto Cilvēka tēlu, kas līdzinās Radītājam.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: