Ceļš uz pašizzināšanu

Zoar Grāmata. Nodaļa “Itro” (Yitro), 199. p.: Viņam ir liela piere, taču ne pārāk, uz tās piecas līnijas: trīs iet no vienas malas līdz otrai, bet divas – nē. Viņš – skandālists, īpaši savās mājās.

Visus savus darbus veic steigā. Viņš šķiet labsirdīgs, taču tas tā nav. Viņš lepojas ar to, kā viņam nav…

Viņš ir devīgs savos vārdos, ne vairāk par to. Viņš iesaistās tur, kur nav cienīgs piedalīties. Tam, kurš iesaistās ar viņu kopējā lietā, jāuzmanās no viņa mantkārības, taču kopā ar viņu gūs panākumus.

Zoar klāsta par to, cik sarežģīti esam iekārtoti iekšēji. Katru reizi, atklājot sevī jaunas īpašības – labas vai sliktas, kuras pastāvīgi nomaina viena otru, balstoties uz tām, mums jāatklāj visas mūsu iespējas realizēt sevi šodienas stāvoklī, iepazīt visas mūsu vājības un aprobežotību. Tādā veidā cilvēks ar katru reizi arvien vairāk sevi izzina. Izzināt sevi, nozīmē izzināt Radītāju, kā sacīts: “No Tavām darbībām izzinu Tevi”.

Gala rezultātā viss mūsu ceļš – pašizzināšanas ceļš, sevis izzināšana. Jo būtībā visa kabalas zinātne izskaidro cilvēkam, kas viņš tāds ir – Radītāja veidojums. Tādējādi tev nav vajadzīgs nekas vairāk: cik lielā mērā tu saproti, kā Radītājs tevi radījis, ko Viņš ir izveidojis tevī, kādam nolūkam un kādā formā, – tik lielā mērā tu izzini Viņu.

Tādējādi, lasot par visiem šiem cilvēku tēlu aprakstiem, mums jāsaprot, ka neviens no tiem neizdzēšas, bet tie visi, viens otru papildinot ar savām īpašībām, līdzīgām vai pretējām gaismai, – rezultātā sasniedz Radītāja tēlu.

Bez tam, jasaprot, ka runa iet par cilvēku, kurš virzās uz priekšu garīgajā un patreiz tādā veidā redz sevi, savas pozitīvās un negatīvās īpašības – salīdzinājumā ar gaismu, ar Radītāju. Taču pats cilvēks sevi tiesā, pats atklāj šīs īpašības. Cits cilvēks tās ieraudzītu citādā veidā, jo “katrs spriež pēc savas sabojātības pakāpes”.

Ja patreiz viņam tēlojas tā vai cita aina, – tā šķiet viņam tikai iluzora, taču pati par sevi neeksistē. Pati par sevi eksistē tikai viena aina – Radītāja tēls. Taču cilvēkā viņa iekšējās īpašības viņam šos tēlus ataino.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed