Nauda – vēlmes pārklājums

Nedaudz no vēstures: Nauda ļoti sens izgudrojums, tiek atrastas monētas, kuras bija apritē vēl 650 gadus pirms mūsu ēras.

Sākumā tās tika vērtētas pēc sava svara un paša metāla vērtības, taču pakāpeniski notika pāreja uz papīra banknotēm. Eiropā 17. gadsimta sākumā jau pastāvēja papīra nauda.

Līdz pat mūsdienām nauda paliek vispārējās uzmanības centrā un izsauc vairums strīdu, pārejot no rokas rokā un kalpojot par cilvēku apvienošas līdzekli. Ar ko izraisīta tāda attīstīta naudas izmantošana?

Pastāv tikai gaisma un vēlme, kuras nepieciešams sasaistīt vienu ar otru. Šī saikne rodas pamatojoties uz to, ka katrs slēpj savu ego zem ekrāna, kurš dēvēts par „pārklājumu” (kisufa) – no šī vārda arī izceļas „nauda” (kesef). Ja man ir pārklājums uz savām vēlmēm, pateicoties tam spēju tās pareizi izmantot, tas nozīmē, ka man ir „ekrāns”, pārklājums, „nauda”.

Šīs parādības sekas mūsu pasaulē ir garīgās saknes atspoguļojums materiālajos zaros. Mūsu pasaulē pastāv noteikums, ka lai kaut ko saņemtu, sākumā nepieciešams pielikt pūles. Šis darbs arī izveido pārklājumu uz vēlmi. Ar to, cik daudz esmu gatavs strādāt kādas vēlmes labā, tiek noteikts, cik lielā mērā rezultātā spēšu to piepildīt.

Senatnē cilvēki strādāja tikai, lai nodrošinātu sevi ar iztiku. Līdzīgi dzīvniekiem, kuri visu dienu nodarbojas tikai ar barības meklējumiem, un dzīvo atbilstoši dzīvnieciskā ķermeņa interesēm – barība un dzimtas turpinājums.

Nauda – pats dabiskākais priekšmets, pat ja nav naudas un cilvēks atrodas vienatnē ar sevi, dabu vai Radītāju – viņš vienalga maksā ar savām pūlēm, lai apmierinātu savas vēlmes. Jo viņā arvien no jauna mostas jaunas vēlmes, kuru dēļ viņam nākas strādāt, lai radītu tām ekrānu, pārklājumu.

Tādējādi nepieciešamība pēc naudas, ekrāna rodas tajā brīdī, kad parādās vēlme.

Visas vēstures attīstības gaitā cilvēki pastāvīgi nodarbojās ar apmaiņu „tu – man, es – tev” – maksājot, ja ne ar naudu, tad vismaz ar smaidu, pateicību, labu attieksmi. Nenotiek tā, lai varētu kaut ko paņemt nesamaksājot. Mēs maksājam saskaņā ar savu vēlēšanos, vai vajadzības spiesti, ievērojot sabiedrībā pieņemtos likumus, bet ja to nedarām – augstākā sistēma, protams, gala rezultātā izdzēsīs mūsu parādus un atgriezīs nesamaksāto pārdevējam.

No nodarbības par naudas tēmu.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: