Ceļš uz augstāko vienotību

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts „Noskaidrošana par 14 baušļu dalīšanu 10 vārdkopās”: … Ceturtā vārdkopa: „Un Radītājs sacīja: „Lai satek ūdeņi”” – trešais bauslis, „zināt, ka ir visuvarenais Radītājs, kurš valda pār visu pasauli, un sludināt katru dienu, kā noteicošu Viņa vienīgumu”, tas ir, aicinājuma „Šma Israēl” vienotību, kas dēvēta par augstāko vienotību, un tas – trīs Zeir Anpin iepriekšējo vārdkopu pievilkšana VAK, kas dēvēts par gadluta VAK. Un tas – vārda AVAJA „vav”.

Viss pastāv nemainīgā stāvoklī, bet visas pārmaiņas noris tikai cilvēka uztverē. Cilvēks, labojot savas īpašības, izzina pakāpienu pēc pakāpiena un viņam nomainās “vārdkopas”, “baušļi” vai “radīšanas sākotnes dienas”. Tas viss it kā sadalīts un mainās viņa acīs, jo pats cilvēks mainās – viņa iekšējā vēlme.

Vēlme mūsu iekšienē iziet izmaiņas – kāpniski, pa slāņiem, katrā pakāpienā izejot sava avijut/ biezuma, raupjuma līmeņus – šoreš/ 0, alef/ 1, bet/ 2, gimel/ 3, dalet/ 4.

Atbilstoši mūsu vēlmes labošanai, mēs sākam atklāt gaismas, avotus, no kurienes šī iedarbība nāk, kādu labojumu tā veic manā dvēselē, kāda gaisma tajā pašā laikā atklājas, no kurienes šī gaisma atnāk, ar Ko man ir saikne, Kas ir šis augstākais, kuru es atklāju.

Runa iet par pakāpenisku dvēseles labošanu, kuru cilvēks veic. Paralēli tam, Zoar stāsta par to, kādas  kelim/ vēlmes iesaistās labošanā, kādas gaismas atklājas no desmit vārdkopu pilnās kopas, no 14 baušļiem vai septiņām radīšanas sākotnes dienām – Zeir Anpina (Z”A) septiņām pakāpēm, līdz Nukva un Z”A sasniedz divu diženo gaismekļu stāvokli, pilnīgu labošanos (Gmar Tikun). Gala rezultātā mēs runājam par mūsu virzības uz priekšu etapiem.

Pašā Torā aprakstīts viss mūsu labošanās process. Sākumā, nodaļā Berešit, tiek parādītas visas šīs desmit vārdkopas – kā visa esošā kopsavilkums, kas rezultātā noris visā Torā.

Tad pēc šīs Toras daļas, tiek klāstīts, kā no burta “jud” sākuma punkta attīstās visas pārējās daļas, līdz pilnai AVAJA, līdz brīdim, kad viss Toras vēstījums tiek pabeigts ar pēdējo vārdu “Israēls”.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas. Priekšvārds.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: