Kāpnes sagatavotas, izvēle – tavās rokās!

Zoar Grāmata. Raksts “Visu 14 baušļu vispārējā noskaidrošana un to sakarība ar septiņām sākotnējām radīšanas dienām”, 9. p.: … Tas noskaidrojas jautājumā par tiesas un žēlsirdības īpašību apvienošanu.

Kad Malhut pacēlās uz Binas vietu, tad dalījās visi pakāpieni divās daļās: Galgalta-Einaim un AHAP, vai MI ELE.

… Un galvenais, kas atšķir IŠSUT parcufu, – ka tajā atrodas tikai VAK gaismu Galgalta Einaim kelim, kas tādējādi dēvēts vārdā MI. Un tās AHAP, t.i., trīs burti ELE, nokrita līdz pakāpei zem tās, t.i., trijās BEA pasaulēs.

Zoar klāsta par to, kā iekārtotas garīgo pakāpienu kāpnes no augšienes uz leju. Katra nākamā pakāpe neatrodas tieši zem iepriekšējās. Augstākā pakāpiena daļa ienāk zemākajā – tā, ka nevienam pakāpienam nav brīvas vietas, izņemot tā vidējo punktu, kas dēvēts par Tiferet vidējo daļu.

No Tiferet augšējās trešdaļas un augstāk katrs pakāpiens saņem no augstākā pakāpiena, kas tajā iegremdēts. No Tiferet apakšējās trešdaļas un zemāk katrs pakāpiens atrodas zemākā iekšienē. Tā iekārtotas pakāpienu kāpnes.

Augstākā AHA”P atrodas iekš zemākā G”E, bet zemākā AHA”P – iekš sava zemākā G”E un tā tālāk. Katra pakāpiena iekšienē atrodas mazs slānis – Tiferet vidējā trešdaļa, kas palikusi brīva no augstākā ietekmes un nepieciešamības dot zemākajam.

Savas G”E augšējā daļa, kur iegremdēts augstākā AHA”P, katrs parcufs atrodas augstākā varā. Sava AHA”P lejas daļā, kas nolaidusies līdz G”E zemākajam, katram parcufam uzlikts par pienākumu kalpot zemākajam.

Tātad. Katram parcufam neatkarīga atliek tikai Tiferet vidējā trešdaļa, kurā tā pieņem lēmumu par to, ar ko vēlas sevi samērot – ar augstāko vai zemāko, pacelties pastāvīgi augšup vai palikt lejā.

Tā iekārtotas pakāpienu kāpnes no augšienes uz leju, bet mums tās pareizi jāizmanto, lai mērotu ceļu augšup.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas. Priekšvārds.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: