Eņģeļu vidū

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts “Debesis un zeme”, 152. p.: … Tādējādi, ka augstākajiem eņģeļiem arī nav GAR de-hohma, bet tikai GAR de-hasadim, tad tā rezultātā tie sajutīs savas pakāpes maziskumu un skaudīs mums par to, ka mēs pārāk augstu sevi vērtējam.

Jautājums: Kā saprast attiecību sistēmu starp cilvēku un eņģeļiem?

Atbilde: Es dzīvoju mūsu pasaulē, un  man apkārt atrodas nedzīvā, augu, dzīvnieku daba un cilvēki. Tie pret mani izturas dažādi, esmu ar tiem saistīts ar daudzveidīgām saiknēm – ar vieniem vairāk, ar citiem mazāk.

Ar pievilkšanās spēku (nedzīvo eņģeli) es vēl kaut kā tieku galā, kaut arī man ir grūti, jo šis eņģelis visu laiku piespiež mani pie zemes. Pret augiem (eņģeļiem augu līmenī) es izturos dažādi: no vieniem man ir labi, no citiem slikti, vienus es izmantoju, citus nē. Tāpat arī ar dzīvniekiem (eņģeļiem dzīvnieku līmenī): no vieniem es bīstos, citus izmantoju pārtikā un tā tālāk.

Proti, arī patreiz man ir saikne ar eņģeļiem. Kāpēc tie tiek dēvēti par eņģeļiem malahim? Tāpēc ka tie visi – Malhut daļas, visus vada Bina, un tie darbojas attiecībā pret mani. Tu vari pateikt par cilvēku: “Viņš vienkārši ir eņģelis!”. Eņģelis – nozīmē, Radītāja vadīts, tam nav nekādas brīvās gribas.

Tajā pašā laikā cilvēks – augstāk par eņģeli, jo viņā ielikta Radītāja dzirksts, un viņam piemīt gribas brīvība. Eņģelis – spēks, kas darbojas dabā, kas mūsu pasaulē izpaužas, kā nedzīvā, augu, dzīvnieku daba un cilvēki, kuri darbojas bez gribas brīvības, un kurus vada daba. Proti, visi, izņemot kabalistus!

Garīgajā pasaulē eņģeļi – spēki, tāpat kā visa garīgā pasaule. Patreiz viss apkārt – arī ir spēki, tikai tie attēlo man šodienas realitāti. Taču mani uztrauc nevis šis ārējais apvalks, bet iekšējais spēks. Tieši ar to man jātiek galā – jāizpēta, jānoskaidro, jāiegūst, jāsajūt tas, jo pret šo spēku vai kopā ar to, man jāstrādā. Tas ir, man jāatklāj eņģeļi un jāstrādā ar tiem. Ir ārējie eņģeļi un ir iekšējie. Iekšējos eņģeļus es sajūtu sevī: mans ķermenis, domas, vēlmes – tas viss arī ir eņģeļi.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas. Priekšvārds.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: