Garīgajā nav aizmirstības…

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts “Otrais bauslis”, 203. p.: … Tādā veidā, bailes atrodas divās pusēs, labestības un mīlestības pusē un bargās tiesas pusē, un tos iekļauj sevī.

Ja bailes atrodas labestības un mīlestības pusē, tad tāda mīlestība ir absolūta, tādai tai jābūt… Jo nav mīlestības, ja tā nav abpusēja, tas ir, GAR un Binas ZAT.

Šo divu pušu mīlestība nav absolūta, ja katrai no tām nepiemīt bailes. Tāpat kā nevar būt Hohma bez Binas, t.i., mīlestība bez bailēm.

Ar to tiek izskaidrots visa mūsu darba nobeigums: kā sasniegt mīlestību atdeves kelim / vēlmes iekšienē, bet pēc tam arī saņemošajās kelim. Būtībā tā jau ir pilnīga radījuma labošanās Malhutā, kas savienojas ar Binu tik lielā mērā, ka sasniedz Keter, kad tās atdeve ir pilnīga visās tās kelim.

Jautājums: Kas ir bailes?

Atbilde: Bailes – pirmais bauslis, tas ir, pirmā labošanās, kas mums jāiziet, – cilvēka trauksme un bailes: vai viņš ir spējīgs sasniegt atdevi attiecībā pret Radītāju. Tās arī ir bailes: vai es to sasniegšu, vai esmu spējīgs uz to, vai kādreiz to vēlēšos? Tas ir darbs cilvēkam.

Kā noteikums, mūsu darbs virzīts uz to, lai saglabātu saniegto. Bāls Sulams par to raksta (2. vēstule, 1920. g.): “Gudrība atnāk tikai pieredzes rezultātā, taču es tev ieteikšu atmodināt iekšienē trīsas pirms mīlestības atdzišanas starp mums, kaut gan saprāts noraida tādu viedokli par lietām. Taču vienalga piepūli sevi. Ja katram ir iespēja pievienot mīlestību, bet viņš to nedara, tas tiks uzskatīts par trūkumu. Līdzīgi notiek, kad cilvēks dāvina biedram lielu dāvanu. Mīlestība pret biedru, kas atklājas pašas darbības momentā tā sirdī, kurš saņēmis dāvanu, nelīdzinās mīlestībai, kas paliek sirdī pēc darbības nobeiguma. Dienu no dienas tā dziest, un tas var nonākt līdz pilnīgai mīlestības dāvanas aizmiršanai. Tādējādi cilvēkam, kurš saņēmis dāvanu, jāizgudro paņēmieni, lai katru dienu lūkotos uz lietu ar jaunām acīm”.

Garīgais izveidots tā, ka mēs neaizmirstam, un katru reizi saglabājam to iedvesmu, kādu esam sasnieguši, un arvien vairāk to izvēršam plašumā.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas. Priekšvārds, 13.01.2011.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: