Cik grūti izpaust vārdos…

Jautājums: Kāpēc mums tik grūti atrast vārdus, lai nodotu mūsu ideju citiem?

Atbilde: Ja mēs spētu labāk sajust garīguma nozīmes, tad atrastu tiem vienkāršus vārdus, kas var nonākt līdz katra cilvēka sirdij.

Mums jāattīsta labošanās metodika, lai novestu visu pasauli pie saplūsmes ar Radītāju. Šim nolūkam mums nepieciešams sajust garīgo. Jo tikai sajūtot kaut ko, tu sāc saprast, tev rodas spēja to izpaust vārdos.

Sajūta rodas no vēlmes dziļuma, no tās spēka, tieksmes, nepieciešamības to piepildīt.

Nav gudro vai muļķu, – viss atkarīgs tikai no vēlmes! Mūsu pasaulē ir cilvēki, kuri ļoti skaisti, poētiski spēj paust savas domas, – garīgajā tas nav iespējams. Tur viss tiek nosacīts ar sajūtas dziļumu, iekšējām sāpēm.

Mūsu problēma ir tajā apstāklī, ka mūs aizēno saprāts, mēs nerūpējamies par pareizām sajūtām. Taču šīs sajūtas ir atkarīgas no saiknes ar pasauli, ar sabiedrību. Jo tev jāatrod vārdi, lai nodotu apvienošanos starp visiem! Kabala – tā ir zinātne, kas pauž dvēseļu vienotību.

Taču, ja mēs netiecamies savstarpēji savienoties, tad neko nevaram izpaust vārdos. Mēs ņemam rakstīto grāmatās un pārvēršam to lozungos, gatavos stereotipos, kas nav saprotami pat mums pašiem.

Tādējādi viss atkarīgs no saiknes pakāpes ar sabiedrību, grupu. Ja ir saikne, ja rodas jauna jūtīga kli / vēlme, lai arī vēl nespējīga daudz ko uztvert, –  tas tomēr jau sniedz iespēju runāt vieglā, cilvēkiem tuvā un saprotamā valodā.

No nodarbības pēc Rabaša raksta, 11.02.2011.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed