Starp dzīvību un nāvi – tikai gaisma…

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts “Ceturtais bauslis”, 212. p.: Sacīts: “Taps par spīdekļiem – meorot, kas nozīmē or-mavet (nāves gaisma)”, jo egoisms seko aiz saprāta. Saprāts – gaisma, egoisma tumsa – nāve.

Taču, kad gaisma aiziet, savienojas vārda “nāve” burti, kad tiek izveidota vienotība nevis Aba ve-Ima vietā, bet ZON vietā, lejā, gaisma no turienes aiziet.

Jo tajā pašā brīdī atdalās Aba ve-Ima augšienē – un gaisma pārtraucas. Un aiziet vārds “gaisma (or)” no vārda “gaismekļi (meorot)” un savienojas vārda “nāve (mavet)” burti.

Jo, kad gaisma iznāk no vārda “gaismekļi (meorot)”, tur paliek tikai vārds “nāve (mavet)”.

Tas norāda uz pirmdzimtās čūskas grēku, kas savienoja lejā, ZON vietā, un tāpēc sadalīja augšienē, Abā ve-Ima. Jo pārtraucās to savienošanās tā rezultātā, ka čūska atnesa nāvi pasaulei.

Šeit redzams, cik īss ir attālums starp dzīvību un nāvi, kas acumirklī pārvērš dzīvību nāvē. Viss atkarīgs no tā, vai cilvēks atpazīst Radītāja klātbūtni sevī vai nē. Ja Radītāja klātbūtne ir un Viņš augstāk – tā ir dzīvība, ja klātbūtnes nav – tā ir nāve.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas. Priekšvārds, 14.02.2011.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed