Kur atrodas „Ābrama grupa” mūsdienās

Par Izraēlas tautu tiek dēvēta tā senās Babilonijas iedzīvotāju daļa, kuri saņēma atmodu uz „Radītāja darbu”, uz saplūsmes sasniegšanu ar Viņu. Ābrams tādus cilvēkus izvēlējās un organizēja no tiem savu grupu.

Mēs pievienojamies tai pašai grupai, kura daļēji eksistē dzīvojošos mūsdienās mūsu pasaulē, bet daļēji dvēselēs, kurām nav materiālā iemiesojuma.

Taču pēc būtības tā ir tā pati grupa, tās pašas dvēseles, kas savstarpēji savienojas, lai šajā savienībā atklātu garīgo pasauli, Radītāju, sasniegtu līdzību ar Viņu un ar to sniegtu viņam baudu. Visas šīs dvēseles kopā tiek dēvētas par Ābrama grupu.

Daļa no šīm dvēselēm, nokrītot no garīgā līmeņa, pilnīgi pazuda un neviens nezina, kur tās atrodas. Runā, ka Pakistānā uzgāja 22 milj. iedzīvotāju, kuri it kā kādreiz esot piederējuši Izraēlas tautai. Tagad nav iespējams to uzzināt un tas arī nav svarīgi. Mēs aprēķinām ne „pēc galvu skaita”, bet atbilstoši dvēselēm, vēlmēm.

Taču saskaņā ar vēlmi – tas, kurš šodien tiecas izzināt garīgo pasauli, un tie, kas to sasniedza visās paaudzēs, tiek uzskatīti par piederošiem Ābrama grupai. Bez tam, tie, kuri kādreiz atradās garīgajā līmenī, bet pēc tam nokrita no tā, un atstāja „Radītāja darbu” – un tāpēc tagad atrodas it kā „gaidīšanas” stāvoklī, lai atgrieztos pie savas izzināšanas, tie arī attiecas uz šo grupu.

Sanāk, ka „Israēls” (jašar-kel / „tieši pie Radītāja”) – tā ir pietiekami liela grupa, jo visu paaudžu laikā caur to izgājuši vairums cilvēku. Šai grupai pastāvīgi sevi jānostiprina. Mēs visi strādājam, lai izzinātu garīgo šajā pasaulē, bez tam, mums pievienojas visas tās dvēseles, kuras palīdz mums no augstākās pasaules, no citas dimensijas un strādā ar mums kopā vienā sistēmā, lai virzītu gaismu uz Ādama Rišona kopējo dvēseli.

Ar to mēs atmodinām visas dvēseles, kuras nokrita no garīgās pasaules Pirmā un Otrā Tempļu nopostīšanas laikā, palīdzot tām atgriezties. Jo patreiz tās sapinušās starp citām vēlmēm un dvēselēm, kas tiek dēvēts „nonākšana trimdā”. Bez tam, mēs atmodinām dvēseles, kuras iepriekš vēl nekad nebija atmodušās.

Ne jau mēs vieni strādājam, bet kopā ar Pirmtēvu dvēselēm, ar Ābrama grupu no senās Babilonijas – visi kopā! Tā ir milzīga sistēma!

Taču, ja arī šī sistēma pievienos sev visas pasaules dvēseles, un visi šīs pasaules cilvēki un visas dvēseles garīgajā pasaulē sāks kopā novadīt gaismu, lai izlabotu savas vēlmes – sanāks tikai smalka līnija Bezgalības pasaulē, Nefeš de-Nefeš. Tik milzīga ir Bezgalības pasaules Malhut…

No nodarbības pēc raksta „Panim Meirot priekšvārds”, 22.02.2011.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed