Brīnumainā Zoar Grāmatas pārvērtība

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts “Priecīgs svētkos, taču nepasniedz nabagiem dāvanu”, 176. p.: Tad vērsās pie Viņa augstākie eņģeļi: “Pasaules Valdniek! Šis cilvēks, kurš mielojās un piesātinājās, varētu rīkoties žēlsirdīgi pret nabagiem.

Taču viņš mums neko neiedeva”, – tas ir, tāpat arī augstākie eņģeļi, Žēlsirdības un Taisnības eņģeļi un visi tie, kas piekrita radīšanas darbībai, sāka viņu apsūdzēt.

Runa iet par mums nesajūtamo realitāti. Ja cilvēks to nesajūt, viņam aizliegts tai piesaistīt šīs pasaules pazīstamās ainas, tēlus, uztveres, sapratnes, pakaidrojuma detaļas.

Patreiz es lasu Zoar tekstu – man nav saprotams, es nezinu pareizo skaidrojumu – tātad neko nesaprotu. Es vispār neatrodos šajā pasaulē. Ja varat sajust to, ko stāsta Zoar, tā realitātē – tad saprotat, citādi – nē.

Es nezinu, ko nozīmē “rīkoties ar žēlsirdību”, “nabaga dāvana”, “nabagi”, “bagātie”, “eņģeļi”. Es neko nezinu! Šeit ir vairums jēdzienu, neviens no tiem man nav pazīstams.

Tad ko es vēlos? – Es vēlos gaismu, kas atgriež pie avota! Neko, izņemot to! Vispirms es vēlos labošanos! Kad mana redze un dzirde tiks izlabotas, es uzzināšu, par ko iet runa. Tad Zoar man pārvērtīsies par instrukciju grāmatu, tāpat, kā visa Tora (ivritā “Tora” nozīmē “Oraa”, instrukcija). Taču pagaidām mēs lasām Zoar tikai kā “sgulu” – “brīnumainu īpašību”.

Taču, ja šeit uzrakstīto vārdu vietā “rīkoties ar žēlsirdību”, es domāju par labdarību, – tā ir falsifikācija. Nav lielākas kļūdas par to, kad es augstāko pasauli nolaižu līdz zemākās pasaules līmenim. Ja neatnāks gaisma un nepiešķirs man šīs spējas – es neuzzināšu, par ko runā Zoar.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas. Priekšvārds, 06.02.2011.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed