Pārbaude uz utainumu

Rabašs „Šlavei Sulam”, 1986. g., 15. raksts, „Sabiedrības lūgšana”: Sacītais Zoar Grāmatā, „Es atrodos tautas vidū”, nozīmē, ka tad, kad Radītājs tiesā sabiedrību, cilvēkam nav tiesību atdalīties no sabiedrības. Taču tie, kas atdalījās, pat ja viņi ir taisnie, tiek tiesāti pirmie.
Saskaņā ar Zoar Grāmatu, mēs noskaņojamies uz Augstāko spēku. Mums tiek stāstīts par to, kā noskaņot sevi uz šī Spēka izpratni, bet šī spēka izpratne noved pie tā sajušanas, atklāsmes. „Tiesa” – viena no tā izpausmēm – taisnīguma veidā. Pārkāpums, kuru izdarījis kāds vai visi, izsauc atbilstošu atbildes iedarbību. Turpretim cilvēkam nekādā gadījumā nav jāatdalās no apkārtējās sabiedrības. Kā tas notiek? Mūsos tiek izraisītas visiespējamākās negatīvās darbības, sajūtas. Ar to man tiek dota iespēja, paceļoties virs tām, par spīti tām, noturēt sevi sabiedrībā, bet, ja es no šīs sabiedrības izvairīšos, man uzreiz kļūs komfortablāk, es izvairīšos no problēmām. Visi kopā iet saņemt sodu, bet es varu paiet malā. Man pat saka: „Vari paiet malā, tevi tas neskar”. Tomēr, neskatoties uz to, ka taisnie nav grēkojuši kopā ar pārējiem, ja viņi atdalās no citiem, tad tiek tiesāti pirmie. Citiem vārdiem, tādā veidā cilvēku pārbauda: vai viņš vēlas ieiet mūsu pasaules egoismā un palikt savā ērtajā „buržuaziskajā” stāvoklī vai, lai sasniegtu Augstāko pasauli, viņš piekrīt, pat neskatoties uz jebkādām neērtībām, palikt kopā ar visiem, saiknē.
Tādējādi cilvēkam sevi nekad nav jāatdala no sabiedrības, jo Radītāja žēlastība pastāvīgi vērsta uz visu tautu kopumā. Tāpēc sacīts: „Es atrodos tautā un nevēlos atdalīties”. Augstākā spēka attieksme vienmēr izpaužas pret visiem kopumā un nekad pret kādu individuāli. „Tautā” – nozīmē starp tiem, kas vēlas sanākt kopā. Kad mēs atrodamies grupā un sākam sajust visiespējamākās domstarpības, egoismu, kas nāk no katra, nepieciešams saprast, ka mūs speciāli „izjoko”. Ja par spīti šim „izjokojumam”, mēs tomēr sanāksim kopā (un tā katru reizi, katrā brīdī), tad mūs virzīs tālāk uz priekšu.
Taču, ja mēs padosimies, un katrs no mums novirzīsies no problēmām, tās nerisinās, lai savstarpējā saiknē paceltos pāri tām, tad mēs, dabiski, no jauna iegrimsim mūsu parastajā dzīvē un parstāsim saprast, ko runā kabalas zinātne.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: