Par Zoar Grāmatu un Komentāru “Sulam”

Toras noslēpumi Zoar Grāmatā pilnībā paceļas līdz visu 125 pakāpju augstumam

Rašbijs un viņa skolnieki, Zoar Grāmatas autori, pilnībā izzināja visas 125 pakāpes, kaut gan dzīvoja pirms Mašiaha laikmeta. Par viņu un viņa skolniekiem sacīts: “Par labāku atzīstams viedais, nevis pravietis”. Tādējādi Zoar Grāmatā daudzkārt sacīts, ka nebūs Rašbija paaudzei līdzīgas paaudzes, līdz pat Mašiaha laikmetam. Tāpēc šī dižā grāmata ieguva tik spēcīgu ietekmi pasaulē. Jo Toras noslēpumi, kas tajā slēpjas, paceļas līdz visu 125 pakāpju augstumam.
Bāls Sulams “Raksts Zoar Grāmatas nobeigumam”

Komentārs “Sulam” – pilnīgs Zoar Grāmatas skaidrojums
Visi Zoar Grāmatas skaidrojumi neizskaidroja pat desmit procentus. Tur pat miglaini to vārdi, gandrīz kā paša Zoar vārdi. Taču mūsu paaudzē esam izpelnījušies komentāru “Sulam”, kas ir pilnīgs visas Zoar Grāmatas skaidrojums. Tas neatstāj nevienu neskaidrību visā Zoar, tā izskaidrojumi balstīti uz veselo saprātu un jebkurš studējošais to var saprast.
Bāls Sulams “Raksts Zoar Grāmatas nobeigumam”

Skaidrojums “Sulam” Zoar Grāmatai – kāpnes katram studējošajam, kuras palīdz pacelties augšup līdz sacītā augstumiem

Zoar Grāmatas gudrības dziļums slēpts aiz tūkstoš slēdzenēm, bet cilvēciskā valoda nevar kalpot par līdzekli pilnīgai Zoar Grāmatas atklāšanai. Taču komentārs, kuru esmu radījis – nav skaidrojums, bet kāpnes, kas studējošo paceļ augšup līdz sacītā augstumiem, no kurienes viņš var ieraudzīt un apgūt visu Grāmatas dziļumu.
Bāls Sulams “Ievads Zoar Grāmatā” 1. d.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: