Monthly Archives: februāris 2011

Kabalista funkcija

Kabalistam ir divas funkcijas: attiecībā pret Radītāju un attiecībā pret radījumiem. Daudzos gadījumos tās savienojas un iedarbojas viena uz otru, taču tomēr tās ir dažādas misijas. (vairāk…)

Egoisma upuri

Dvēseles saknes, nonākot mūsu pasaulē, pārvēršas uz savu pretējo pusi, un mūsu pasaules egoisms izpilda mīlestības augstāko likumu atbilstoši savai izpratnei – t.i., sāk nogalināt. Līdz ar to tu izlem, ko tu vēlies darīt – palikt šajos materiālajos zaros vai pacelties līdz garīgajai saknei? Ja vēlies pacelties augšup, tad darbojies grupā un piedalies tās brālīgās mīlestības spēlē starp visiem. Tad atklāsi, ka neesi spējīgs uz tādu mīlestību, un tas viss ir meli, un pieprasīsi sevis izlabošanu. No garīgās pasaules atnāks spēks, kas dos tev saikni ar citiem, un mīlestību. (vairāk…)

Kabalisti – par Toru un Baušļiem, 23. d.

Piezīmes iekavās – manas.
Kas ir lūgšana?
Taču lūgšanai jābūt pilnai, tas ir, no sirds dziļuma, kad cilvēks pilnībā pārliecināts par to, ka pasaulē nav neviena, kas spētu viņam palīdzēt, izņemot Pašu Radītāju. Taču, kā lai cilvēks uzzina, ka neviens pasaulē nespēj viņam palīdzēt, izņemot Pašu Radītāju? Šīs zinības cilvēks var saņemt, ja tikai pielicis visas iespējamās pūles, uz kādām ir spējīgs un pārliecinājies, ka nekas vairs viņam nelīdzēs. Tāpēc cilvēkam jāpilda jebkuras iespējamās darbības, lai izpelnītos atdeves īpašību attiecībā pret Radītāju. Tikai tad viņš kļūs spējīgs uz lūgšanu par palīdzību, kas nāk no pašas sirds dziļuma, un tad Radītājs dzird viņa lūgšanu.
Bāls Sulams. Šamati. 5. raksts “Lišma – tā ir atmoda no augšienes, taču kādēļ vajadzīga atmoda no lejas”.

Avots krievu valodā

Kabalisti – par Toru un Baušļiem, 22. d.

Piezīmes iekavās – manas.
Kas ir lūgšana?
Lūgums – tā ir sajūta, kad cilvēks jūt kaut kādu trūkumu. Proti, nav svarīgi, ko viņš bilst, jo “lūgums” rodas vēlmē – “sirdī”. Kad cilvēkam kaut kas pietrūkst, – par to “sirds” arī lūdz. Taču reizēm arī pats cilvēks nesadzird savu sirdi. Visas cilvēka vēlmes tiek dēvētas par viņa sirdi – un no turienes tās sajūt Radītājs. Tāpēc augšienē dzirdams tikai tas, ko prasa sirds, nevis tas, ko izrunā mute, jo pati mute taču nepauž cilvēka vajadzības, kuras nepieciešams piepildīt.
Rabašs. Šlavei Sulam. 27. raksts, 1991. g. “Ja sieviete ieņems bērnu agrāk – piedzims dēls”. Radītājs dzird lūgšanu, un Viņš gaida tikai pilnu, absolūtu lūgšanu.
Bāls Sulams. 57. vēstule.

Avots krievu valodā

Pastaiga vai ceļš uz Radītāja torni?

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts “Ēzeļu dzinējs”, 88. p.: … Viņam sacīja: “Taču tu mums neatklāji ne savu vārdu, ne savu mājvietu?” (vairāk…)

Dvēseles vadības pults

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts “Ēzeļu dzinējs”, 85. p.: … Lieta tajā, ka ēzeļu dzinējs, kurš pavada tos no aizmugures, – tā ir palīdzība šo taisno dvēselēm, kas viņiem sūtīta no visaugstākā līmeņa ar nolūku, lai virzītu viņus augšup no pakāpiena uz pakāpienu. (vairāk…)

Valdība, kas atspoguļo tautu

Jautājums: Kā jūs vērtējat notikumus, kas šobrīd norisinās arābu pasaulē?
Atbilde: Pagaidām grūti sniegt kādu novērtējumu, jo stāvoklis vēl nav nostabilizējies un nav skaidrs, ar ko viss beigsies. Vienīgais, ko šobrīd varu pateikt – saskaņā ar garīgo zaru atbilstību garīgajām saknēm, valdībā jāpiedalās visām partijām un politiskajām kustībām, kas valstī pastāv, lai kādas tās nebūtu. (vairāk…)

Tu uz “ēzeļa” vai “ēzelis” uz tevis?

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts “Ēzeļu dzinējs”, 85. p.: … Nokāpa rabīns Eliezers un rabīns Aba no saviem ēzeļiem un nobučoja ēzeļu dzinēju. Viņi sacīja: “Cik neiedomājami diža gudrība, kas tev piemīt, bet tu skubini no aizmugures mūsu ēzeļus. Kas tu esi?”
Atbildēja viņiem: “Nejautājiet, kas esmu, bet labāk iesim ar jums studēt Toru. Un katrs izteiks gudrības izteicienus, lai apgaismotu šo ceļu”.
Jautājums: “Ēzeļu dzinējs”, kurš skubina no aizmugures, – tā ir obligāta pakāpe mūsu ceļā, vai arī viņš var iet tāpat priekšpusē? (vairāk…)

Mēs paši postām savu dzīvi…

Garīgajā pasaulē pastāv mīlestība un vienotība, bet, kamēr tas nonāk līdz mūsu pasaulei, tas apgriežas otrādi – jo mūsu pasaule ir pretēja garīgajai pasaulei. (vairāk…)

Kā mēs pārvēršam mīlestību naidā

Jautājums: Ja viss pastāvošais šajā pasaulē ir garīgās pasaules nospiedums, kas balstās uz mīlestību, tad kā mūsu pasaulē var notikt slepkavības? (vairāk…)