Reliģiozā pretestība pret kabalu

Jautājums: Kāpēc pastāv tāda ortodoksālās reliģiozās pasaules pretestība pret kabalas apgūšanu?
Atbilde: Kabalas zinātne tika atklāta, pateicoties Ādamam (pirmajam cilvēkam) 5770 gadus atpakaļ. Viņš par to uzrakstīja grāmatu, kas saucas „Raziel a-Malah” (Slepenais enģelis). Šī mācība turpinājās caur viņa mācekļiem un pēc 20 paaudzēm parādījās Ābrams – gudrais, kas dzīvoja Senajā Babilonijā.
Sākumā viņš pielūdza zvaigznes, garus un kokus, veidoja un pārdeva elkus, līdz viņam atvērās kabalas zinātne globālā formā. Viņš uzrakstīja par to „Sefer Ecira” (Radīšanas grāmata). Ābrams aizved no Babilonijas savus mācekļus un ved viņus uz Kanānu. Viņš organizē no viņiem kabalistisko grupu, kura pastāvēja līdz pat pašai Tempļa sagrūšanai. Visi viņi savstarpēji dzīvoja kā globāla, integrāla sabiedrība – viens cilvēks ar vienu sirdi. Bet 2000 gadus atpakaļ, Tempļa sagrūšanas laikos, viņi nokrita no brālīgās mīlestības līmeņa nemotivētā naidā. Tas arī saucās „sagrūšana” – jo viņi nokrita no globālās pasaules mūsu cilvēciskajā egoismā. Tā viņi pazaudēja garīgās pasaules, augstākās dimensijas izjūtu, un sāka just sevi tāpat, kā mēs visi – eksistējoši tikai mūsu pasaulē, katrs izolēti, egoistiski. Kabalas zinātnes un kopējās, integrālās sistēmas vietā viņi sāka just tikai mūsu pasauli – kā visi cilvēki līdz pat šodienai. Un tad kabalas – gudrības, izpratnes, zināšanu, zinātnes – vietā nāca reliģija, ticība. Jo garīgā pasaule priekš viņiem bija slēpta. Šādā formā mēs eksistējam arī līdz šim. No tās viņu ticības radās jūdaisms, pēc tam no tā radās kristietība, bet pēc tam – islams. Visas šīs reliģijas pastāv tāpēc, ka garīgā, globālā un integrālā pasaule ir paslēpta no mums. Bet, ja tā atvērsies – nebūs vietas reliģijām. Tās pārvērtīsies par tautas kultūras tradīcijām. Tāpēc pastāv tāda pretestība starp kabalu un jūdaismu, kura turpinās visus šos divus tūkstošus gadu. Reliģiozi cilvēki neieredz kabalu, jo tā taču izskaidro viņiem, ka viņi dzīvo tumsā un nesaprot, kur atrodas un ko dara. Bet pienāks laiks, tieši mūsdienās, kad mums nāksies pacelties no aklas ticības līmeņa uz zināšanas līmeni.
No lekcijas Parīzē, 01.02.2011.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: