Lai mīlestība būtu pilnīga…

Zoar Grāmata. Priekšvārds. Raksts “Otrais Bauslis”, 198. p.: Otrais bauslis – … mīlestības bauslis: cilvēkam jāmīl Radītājs ar augstāko, absolūto mīlestību – pat bez atbalsta, pat, ja Es tev neko nedodu, tomēr tavai mīlestībai jābūt pilnīgai, lai saplūstu ar Mani ar visu sirdi un dvēseli.
Gala rezultātā, mēs runājam par vēlmēm. Ja tuvākā cilvēka vēlme un mana vēlme iekārtotas tā, ka vēlos izmantot viņa vēlmi, lai piepildītu savu, – tas tiek dēvēts “mīlestība pret sevi pašu”.
Taču, ja mēs atrodamies līdzvērtīgā stāvoklī: “es – viņam, bet viņš – man”, tad katrs no mums uztver savu vēlmi un tuvākā vēlmi kā vienu – pieņemsim, kā kaujinieku komandā vai kā “viens cilvēks ar vienu sirdi”, – tas ir noteikums “nedari otram to, kas ienīstams tev”. Tad jūs būsiet savienoti viens ar otru, bet ar nosacījumu, ka saistīti kopā ar vienu vēlmi. Tā vēl nav mīlestība, bet biedru apvienība.
Tajā pašā laikā mīlestība nozīmē, ka es savu vēlmi lieku zemāk par biedra vēlmi (cik lielā mērā zemāk – no tā atkarīgs mīlestības līmenis), lai izmantotu savu vēlmi tikai tam nolūkam, lai piepildītu biedra vēlmi. Viņa vēlme man nosaka visu, un es dzīvoju viņa vēlmes iekšienē kā māte zīdaiņa iekšienē – viņa sajūt visu, ko sajūt viņš, kas viņam nepieciešams – un tikai šim nolūkam viņa eksistē. Tas tiek dēvēts par mīlestību. Tādējādi “saplūst ar visu sirdi un dvēseli” nozīmē uztvert tuvākā vēlmi kā savu personīgo un rūpēties tikai par to, lai dienu un nakti kalpotu viņa vēlmei. Kad tas ir iespējams? – Tad, kad visi savienojas kopā augstākās gaismas spēka iedarbībā.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: