Apvienoties ap kopējo dzīvības avotu

Esam iegājuši vēlmes pēdējā un vislielākā līmeņa attīstības stadijā, Malhut. Galvenais, ka šī vēlme – kopēja. Tas ir Mašiaha laikmeta sākums. Ja visus sešu tūkstošu attīstības gadus aplūkot kā sešas dienas, tad esam nokļuvuši pēdējā tūkstotī, pēdējā „dienā”. Starpība tajā apstāklī, ka atklājas visu kopējā saikne, – Malhut, kas saistīta ar Jesod.
Ja atklājas pati Malhut – tas ir dzīvnieciskais līmenis. Taču, ja atklājas Malhut saikne ar Jesod, ar Zeir Anpinu, – tā jau ir cilvēka pakāpe. Tādējādi šī saikne, kas atklājas, atmodina mūsos tieksmi uz kaut ko augstāku, piespiežot meklēt dzīves jēgu. Jo mēs it kā atrodamies saiknē ar Jesod – ar avotu, no kura pie mums nonāk dzīvība, Hohma gaisma. Mēs jūtam, ka mums nepieciešamas pārmaiņas, un visa mūsu pasaule pieprasa labošanos. Jesod tāpat apvieno visu no augšienes līdz lejai, jo Jesod – tā ir iepriekšējo piecu sfirot summa (Hesed, Gvura, Tiferet, Necah, Hod). Taču no citas puses, Jesod – tā ir savienošanās vieta ar Radītāju (brit, apgraizīšana), kurā sakoncentrētas visas labošanās saiknē starp Radītāju un radījumu. Tas ir avots, no kura Malhut saņem visu dzīvības gaismu. Kad mūsdienās mēs sākam just šo Jesod, tad piepeši atmostamies un nesaprotam, kas ir mūsu dzīve, no kurienes tā nāk? Mēs nomirstam, taču dzīvība atrodas augstāk par mums? Mēs sākam iespaidoties no tā, ka sajūtam saikni ar Jesod, kas palēnām atklājas. Šis laiks arī tiek dēvēts par Mašiaha – Jesoda gaismas laikmetu, šai gaismai mūs jāizvelk augšup (no vārda mošeh/ izvilkt). Jesod – tā ir vīrišķā īpašība, bet mēs, radījums – sievišķā īpašība, Malhut, un mums jāizsauc šo divu daļu, sievišķās un vīrišķās, saplūsme. Taču pagaidām mūsos atmostas punkti sirdī no tā, ka no Jesoda nāk neliels starojums, un nonāk līdz Malhut. No vienas puses katrs jūt sevī personīgo atmodu. Taču no otras puses, mēs sajūtam, ka esam saistīti viens ar otru, jo Jesod apvieno visas gaismas kopā, no augšienes līdz lejai. Kad visas šīs gaismas iziet cauri Jesod, apvienojas un nonāk pie mums kā viena kopīga gaisma, – tā ietver sevī vairums sastāvdaļu un tādējādi atmodina Malhut iekšienē apziņu, ka visi mēs esam saistīti kopā. Jo mums jāsaniedz līdzība ar Jesod un saņemamā no viņa gaisma atmodina mūsos šo vispārējo kopējo saikni. Šī saikne patreiz vēl nepareiza, slikta, mums vēl jāiziet ļaunuma apzināšana un citas labošanās. Taču šī saikne jau radusies. Mūsdienas tiek dēvētas par Mašiaha laikmetu, jo viņš mūs velk („mošeh”), paceļ augšup.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: