Egoisma upuri

Dvēseles saknes, nonākot mūsu pasaulē, pārvēršas uz savu pretējo pusi, un mūsu pasaules egoisms izpilda mīlestības augstāko likumu atbilstoši savai izpratnei – t.i., sāk nogalināt. Līdz ar to tu izlem, ko tu vēlies darīt – palikt šajos materiālajos zaros vai pacelties līdz garīgajai saknei? Ja vēlies pacelties augšup, tad darbojies grupā un piedalies tās brālīgās mīlestības spēlē starp visiem. Tad atklāsi, ka neesi spējīgs uz tādu mīlestību, un tas viss ir meli, un pieprasīsi sevis izlabošanu. No garīgās pasaules atnāks spēks, kas dos tev saikni ar citiem, un mīlestību.
Šī saikne nepastāv mūsu pasaulē, bet tikai augstākajā garīgajā pakāpē. Tāpēc skatieties uz dvēselēm, nevis fiziskajiem ķermeņiem!
Man priekšā it kā datora ekrāns, kurā es varu ieraudzīt materiālo un garīgo kustību. Ja skatos ar garīgo redzi, redzu tajā mīlestību, ja vēroju no materiālā viedokļa – slepkavību.
Taču, ja kāds man uzbrūk un vēlas nogalināt mani, tas nenozīmē, ka viņš to dara mīlestības jūtu vadīts – viņš rīkojas sava egoisma vārdā. Tādējādi ir teikts, ka nepieciešams apsteigt un nogalināt ātrāk to, kurš atnācis nogalināt mani.
Līdz ar to tu izlabo viņu, jo viņš taču atnāca, lai tevi nogalinātu, – tātad viņa egoisms lielāks nekā tavs. Tāpēc, nogalinot viņu, tu veic labošanos, darbojoties ar mazāku egoismu nekā tas, kurš tev bija uzbrucis.
Viss ir ļoti loģiski iekārtots un netiek balstīts uz aklu ticību. Jo es taču nevēlējos viņu nogalināt, viņš to uzsāka pirmais. Kad tas ir acīmredzami saprotams, tad ar izlabošanu tiks nogalināts lielāks egoisms uz mazāka egoisma rēķina. Tas ir tavs pienākums, augstākais garīgais bauslis: „Nogalini to, kurš atnācis nogalināt tevi”.
Nav nekā, izņemot labošanos, kas notiek nedzīvajā, augu un dzīvnieciskajā līmeņos nepazināti un mums nesaprotami, vai arī tā ir patiesa labošanās, darbojoties grupā cilvēciskajā pakāpē.
Visās slepkavībās šajā pasaulē vainīgs mūsu egoisms, kas pieprasa upurus, lai mēs labotos. Taču mēs varam pārcelt šo labošanos uz garīgo pakāpi, ja vēlamies! Mēs varam visas šīs darbības pacelt līdz augstākajam līmenim, tad neredzēsim un nejutīsim nekādu ļaunumu pasaulē.
Taču tas var notikt tikai ar noteikumu, ka visu savu egoistisko vēlmi, kas veic visas šīs ļaunprātības, paceļam augšup uz augstāku garīgo pakāpi – un tur visas egoistiskās vēlmes darbības būs pozitīvas, pretējas tām, ko mēs redzam šodien. Cilvēki pēkšņi sāks apvienoties, apskaut viens otru un justies tuvāki viens otram.
Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: